We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Euro a sprawa polska

09:45
12:45
Grupa Uczelni Vistula
Event organized by Grupa Uczelni Vistula

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Czy i kiedy Polska wejdzie do strefy euro? Jakie mogą wyniknąć z tego korzyści i zagrożenia? Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Euro a sprawa polska”, której organizatorem jest Instytut Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W świetle wydarzeń ostatnich lat, zwłaszcza doświadczeń płynących z kryzysu strefy euro i sposobów jego przezwyciężania, dla wielu staje się jasne, że dla małej, otwartej gospodarki pozostawanie poza większym i silniejszym obszarem walutowym jest nie tylko anachroniczne w zglobalizowanym świecie, ale też coraz bardziej kosztowne i niebezpieczne. Wymaga utrzymywania ogromnych rezerw walutowych dla obrony i stabilizowania kursu waluty narodowej, czego koszt w znacznym stopniu niweluje pożytki płynące z niezależnej polityki pieniężnej i możliwości deprecjacji własnej waluty.
Zapraszamy 16 kwietnia o godz. 9.45 do auli a2 w kampusie Grupy Uczelni Vistula.
***
Will Poland join the euro zone? What are the benefits and risks of this? We invite you to participate in the conference "Euro and the Polish issue", organized by the Institute of Finance of the Vistula Academy of Finance and Business.

In the light of recent events, especially the experience of the eurozone crisis and ways to overcome it, for many it becomes clear that for a small, open economy, staying outside the larger and stronger currency area is not only anachronistic in a globalized world, but also more and more expensive and dangerous. It requires maintaining huge foreign exchange reserves to defend and stabilize the exchange rate of the national currency, which costs to a large extent offset the benefits of independent monetary policy and the possibility of depreciation of its own currency.
We invite you on April 16 at 9.45 to the aula a2 on the campus of the Vistula University Group.