We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
23
MAY

Privacywetgeving voor BOA’s vanaf mei 2018

09:00
16:45

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

In mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

- Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
- Waarom boa’s zich aan de Wpg moeten houden en niet meer aan de Wbp
- Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg)
- Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
- Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
- Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
- Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen