We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
12
MAR

UKS #7 Minibar: Free Your Modernity

19:00
21:00
Unge Kunstneres Samfund
Event organized by Unge Kunstneres Samfund

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

FREE YOUR MODERNITY
TALK – DISPLAY – #7 MINIBAR
Talk on the Congress for Cultural Freedom by Paz Guevara
Monday 12 March, 7pm
UKS, St. Olavs gate 3

Throughout UKS’ spring program, Scandinavia’s high level of trust in freedom of speech within arts and culture will be called into question. How ideas of modernist contemporary art or “fri kunst” were conceptualized in Norway and abroad in the post-war era is a reoccurring subject, to which Lene Berg, Will Bradley, Anselm Franke, and Paz Guevara, among others, will contribute their perspectives through addresses, collected notes, and moving images.

On Monday 12 March at 7pm, UKS inaugurates this program with the Berlin-based curator and researcher Paz Guevara talking about how the Central Intelligence Agency (CIA) notoriously sought to consolidate intellectuals and cultural personas of allied countries as non-communist in the early years of the Cold War, discussing the aesthetic and political debates of the period that still haunt contemporary art. The talk will be hosted by UKS' #7 MINIBAR serving Dry Martinis. In her talk, Guevara will walk audiences through the CIA’s secret sponsorship of a dizzying number of magazines, conferences, and lobby groups around the globe including Scandinavia via the umbrella organization entitled the Congress for Cultural Freedom (CCF). CCF was founded in West Berlin in 1950 and was, for many years, run from Paris by Michael Josselson whose direct liaison with the CIA was scandalously revealed in 1967.

Josselson’s story and deception is, in turn, discussed in the film piece The Man in the Background by Norwegian artist Lene Berg, on display at UKS. This film loops Josselson’s private super-8 footage from the 1950s while interviewing his widow Diana nearly 50 years later. At UKS, it will play a central role in a larger display including, among other findings, articles and magazines documenting CCF’s influence in Scandinavia, such as ephemera from the troubled conference “Race and Colour” held by CCF in Copenhagen in 1965, just before the organization's cover was blown.

Guevara recently co-curated Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War together with Nida Ghouse, Antonia Majaca, and the director of the visual arts department, Anselm Franke, at the Haus der Kulturen der Welt in Berlin. The large-scale research project and exhibition Parapolitics was devoted to the global dimension of cultural politics during the Cold War and CCF’s aim to promote a “universal” language of modernism in literature, art, and music. Guevara has generously contributed to the display at UKS via her indispensable research into CCF’s operation in Scandinavia, as have the other contributors to this program.

*MINIBAR is a returning feature in the UKS program. Inviting audiences to a night hosted by rotating local and international agents, MINIBAR offers mini-prices in a city where bibulous sociability normally comes at a mega-cost.

//

Som del av UKS' utstillingsprogram for våren vil Skandinavias usedvanlig høye tillit til ytringsfriheten i kunst og kultur bli lagt under lupen. Måten den modernistiske samtidskunsten, eller det vi kaller ”fri kunst”, ble konseptualisert både i Norge og andre steder i etterkrigstiden blir et gjentakende tema, hvor blant andre Lene Berg, Will Bradley, Anselm Franke og Paz Guevara vil dele sine tanker — gjennom foredrag, innsamlet materiale og levende bilder.

Mandag 12. mars kl. 19:00 innvier vi programmet med den Berlin-baserte kuratoren og forskeren Paz Guevara. Guevara vil snakke om hvordan CIA (Central Intelligence Agency) i de første årene av den kalde krigen notorisk arbeidet for at intellektuelle og kulturelle personligheter i allierte land ikke ideologisk beveget seg mot kommunismen. Hun diskuterer de estetiske og politiske debattene fra perioden, som fortsatt hjemsøker samtidskunsten. UKS' #7 MINIBAR tilbyr for anledningen Dry Martinis til en mini-pris. Guevara vil geleide publikum gjennom historien om hvordan CIA sponset et svimlende antall magasiner, konferanser, intellektuelle og kunstneriske praksiser og lobbygrupper over hele verden, inkludert i Skandinavia. Arbeidet ble gjort gjennom paraplyorganisasjonen Congress for Cultural Freedom (CCF), grunnlagt i Vest-Berlin i 1950. Organisasjonen ble i en rekke år drevet fra Paris av Michael Josselson, hvis direkte kobling til CIA ble skandaløst avslørt i 1967.

Josselsons historie og bedrag diskuteres også i Lene Bergs film, Mannen i bakgrunnen, som vises på UKS utover våren. I filmen går Josselsons private super-8-opptak fra 1950-tallet i loop, sammen med et intervju med enken hans, Diana, fra nesten 50 år senere. Mannen i bakgrunnen er en sentral del av en større visning av artikler og originale magasiner som dokumenterer CCFs innflytelse i Skandinavia. Her presenterer blant annet materiale fra konferansen ”Race and Colour”, som ble arrangert av CCF i København i 1965 — rett før CCFs tilknytning til CIA ble avslørt.

Paz Guevara har nylig kuratert utstillingen Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War sammen med Nida Ghouse, Antonia Majaca og leder av avdelingen for visuell kunst, Anselm Franke, ved Haus der Kulturen der Welt i Berlin. Parapolitics var en utstilling og et forskningsprosjekt i stor skala, viet til kulturpolitikkens globale dimensjon under den kalde krigen, og CCFs mål om å promotere et ”universelt” modernistisk språk i litteratur, kunst og musikk. Guevara har også, i likhet med de andre bidragsyterne i programmet, generøst bidratt til presentasjonen på UKS gjennom sin uunnværlige forskning om CCFs operasjon i Skandinavia.

*MINIBAR er et gjentakende konsept hos UKS. UKS' MINIBAR inviterer lokale og internasjonale personer til å være vertskap for en kveld — og tilbyr mini-priser i en by hvor sosialisering som regel kommer til en mega-pris.