We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
21
JUN

Promócie UTV

15:00
16:30
Univerzita Tretieho Veku
Event organized by Univerzita Tretieho Veku

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Promócie UTV Zvolen sa uskutočnia v Aule TU vo Zvolene - 21.6.2018 o 15,00 hod. Nácvik študentov bude o 14,00 v Aule TU.
Prosíme postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na stránke UTV Zvolen - www.tuzvo.sk/utv

Promócie

Promócie sú slávnostný akt, ktorý sa odohráva po riadnom ukončení štúdia na Univerzite tretieho veku. Termín promócií je 22. 6. 2017 o 13.00 hod. v Aule TUZVO, nácvik o 11.45 hod.

UTV vo Zvolene zabezpečuje promócie v mesiaci jún v Aule TUZVO. Promócie organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania na TU vo Zvolene.

Študent UTV má právo sa promócie zúčastniť po prihlásení (elektronickom, telefonickom) - najneskôr do 10.6.

Ak študent už jednu promóciu v rámci UTV Zvolen absolvoval, musí za každú ďalšiu zaplatiť poplatok - 3 Eur do 10.6. v danom akademickom roku. Spolu s prihlásením na promócie musí zaslať aj doklad o úhrade poplatku.

UTV Zvolen musí zostaviť a pravidelne aktualizovať na svojej web stránke zoznam prihlásených študentov v štruktúre (Titul, Meno, Priezvisko a Študijný odbor) - zoznam prihlásených na promócie. Študent má povinnosť si zverejnené údaje dôsledne skontrolovať.

Osvedčenia o ukončení štúdia na UTV Zvolen sa vydávajú automaticky a preberajú sa na promócii (pre prihlásených študentov), alebo na Centre ďalšieho vzdelávania.Poplatok za promócie

Študent UTV TU vo Zvolene - prvá účasť na promócii - bez poplatku.
Študent UTV TU vo Zvolene - každá ďalšia účasť - poplatok - 3 Eur.

UTV Zvolen, zabezpečuje po skončení štúdia pre každého študenta bezplatne osvedčenie o absolvovaní štúdia. Promócia je slávnostný akt, ktorý je spojený so zabezpečením Auly, ozvučenia, kultúrneho programu, občerstvenia pre lektorov a predstaviteľov TUZVO.

Poplatok prosíme uhradiť do 10.6.2017 na: IBAN: SK45 8180 0000 0070 0006 6060, Variabilný symbol - 96000, Konštantný symbol - 0308, Správa pre prijímateľa - meno a priezvisko.