We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Program stypendialny Językiada 2018

11:00
13:00
Uniwersytet SWPS
Event organized by Uniwersytet SWPS

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

CZYM JEST JĘZYKIADA?
Językiada to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Językiada nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla dwóch osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych, którzy chcieliby wykorzystać swój talent do nauki języków obcych w przyszłej pracy zawodowej.

CO ZYSKUJESZ?
Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu kompetencji, otrzymają stypendium na pierwszy rok studiów I stopnia spośród filologii uruchomionych w danym roku akademickim przez Uniwersytet SWPS. Uczelnia przygotowała dwa stypendia w wysokości 7000 i 5000 zł.

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
Aby wziąć udział w programie, trzeba przesłać zgłoszenie w terminie do 11 kwietnia 2018 roku do godz. 23.59.
Formularz zgłoszeniowy: https://www.swps.pl/oferta/vademecum/programy-stypendialne/program-jezykiada#formularz

Test kompetencji językowych odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się z legitymacją szkolną do rejestracji o godz. 10.30.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
W trakcie prac komisji i oczekiwania na wyniki uczestnicy będą mogli zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji. Warsztaty będą prowadzone przez studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS, trenerów związanych na co dzień z projektem Strefa Młodzieży. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom „Językiady” odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS o godz. 15.00.

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Uczestnicy przystąpią do pisemnego testu kompetencji językowych 13 kwietnia 2018 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Test nie sprawdza wiedzy z poszczególnych języków (np. znajomości słownictwa). Jego celem jest ocena zdolności do analizowania tego, jak działają mechanizmy języka. Pytania w teście mogą być otwarte lub zamknięte. Polecenia będą zredagowane w języku polskim. Zadania mogą dotyczyć różnych języków (naturalnych, sztucznych i fikcyjnych).

Przewidywany czas testu: 120 minut

KIERUNKI OBJĘTE PROGRAMEM
Laureaci programu mają prawo do wyboru studiów filologicznych I stopnia spośród kierunków uruchomionych w danym roku akademickim, pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w uchwale rekrutacyjnej.

- Filologia angielska
- Filologia angielska z językiem chińskim
- Filologia angielska z językiem hiszpańskim
- Filologia angielska z językiem niemieckim
- Filologia angielska z językiem włoskim
- Filologia szwedzka
- Filologia norweska
- Iberystyka
- Italianistyka

Więcej informacji:
https://www.swps.pl/oferta/vademecum/programy-stypendialne/program-jezykiada

Other events hosted by

Uniwersytet SWPS