We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Utbildningar för dig inom Primärvård

10:00
16:00
Uppdrag Psykisk Hälsa
Event organized by Uppdrag Psykisk Hälsa

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

I samarbete med intresserade primärvårdsverksamheter utvecklar vi material och utbildningar som kan användas för kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. Utbildningarna riktar sig till primärvårdspersonal men också till kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Syftet med satsningen är att sprida goda exempel inom de områden som rör primärvårdens arbete med psykisk hälsa.

Läs mer om alla tillfällen på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

Utbildningar inom följande områden erbjuds under våren 2018:

10 april: Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/sjukskrivningar/

11 april: SIP i primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/samordnad-individuell-plan-sip/

18 april: Triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/triagering-att-vagleda-till-ratt-kompetens/

24 april: Arbetssätt för psykisk hälsa inom primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/arbetssatt-for-psykisk-halsa-i-primarvarden/

25 april: Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/implementering-utvardering-och-systematisk-uppfoljning/

15 maj: Systematisk användning av validerade formulär för självskattning
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/systematisk-anvandning-av-validerade-formular-for-sjalvskattning/

22 maj: Ledarskap i primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/ledarskap-i-primarvarden-2/

23 maj: Suicidprevention i primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/suicidprevention-inom-primarvarden/

24 maj: Asylsökande och nyanlända i primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/asylsokande-och-nyanlanda-i-primarvarden/

31 maj Äldres psykiska hälsa i primärvården
Anmälan och information: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/aldres-psykiska-halsa/

(- Barn och Unga – hösten 2018)