We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
15
MAY

Konferens Psykiatrin i siffror 2018

10:00
16:00
Uppdrag Psykisk Hälsa
Event organized by Uppdrag Psykisk Hälsa

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Välkommen till en konferens om psykiatrin i siffror som arrangeras för tredje året i rad av Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL). Stort fokus kommer att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin.

Kartläggningen innehåller data från 2017 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Socialstyrelsen kommer att berätta om sitt regeringsuppdrag med fokus på att förbättra uppföljningen av tvångsvården, informera om sitt arbete med att ta in ytterligare yrkeskategorier än läkare i PAR och visa sin offentliga databas för KVÅ-koder inom psykiatrin. Socialstyrelsen visar även tvångsvårdsdata från 2017 i den mån tidpunkten möjliggör.

Kerstin Evelius (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa) kommer att berätta om tvångsåtgärdsutredningen och vi kan även utlova intressanta panelsamtal om data inom psykiatrin. Fler programpunkter kommer att tillkomma.

Sista anmälningsdag är den 30 april.

Kartläggningen har genomförts av Nysam på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa och Nätverket för styrning och ledning vid SKL.

LÄNK TILL ANMÄLAN https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/spara-datumet-psykiatrin-i-siffror-2018/