We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Valfum! Fullmäktige #2 2018

18:00
22:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Det är dags för VALFUM!

Fullmäktige ska välja:
ORDFÖRANDE - går fortfarande att söka via apply.utn.se
VICE ORDFÖRANDE
STYRELSELEDAMOT (5 st)
CHEFREDAKTÖR TECHNA - går fortfarande att söka via apply.utn.se
BITRÄDANDE CHEFREDAKTÖR TECHNA
KONSISTORIELEDAMOT
INTERNREVISOR (2 st) - går fortfarande att söka via apply.utn.se

KANDIDATUR PÅ PLATS:
Är du intresserad av en post fortfarande? Hann du inte söka? Då kan du kandidera på plats. Information om hur kandidaturen går till kan du få på plats eller genom att skicka ett mail till jagvillengageramig@utn.se

FÖREDRAGNINGSLISTA:
§11 Mötets öppnande
§12 Fastställande av röstlängd
§13 Formalia
§14 Meddelanden
§15 Val
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Ledamöter till styrelsen
d) Konsistorieledamot
e) Internrevisorer
f) Technas chefredaktör
e) Technas biträdande chefredaktör
§16 Propostioner
a) Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen har lagt en proposition om att fortsätta ha GRATIS medlemskap för studentmedlemmar!
§17 Mötets avslutande

---

It's time for the ELECTION COUNCIL!

The council will elect:
PRESIDENT - still available to apply for via apply.utn.se
VICE PRESIDENT
BOARD MEMBER (5 ppl)
CHIEF EDITOR TECHNA - still available to apply for via apply.utn.se
DEPUTY CHIEF EDITOR TECHNA
MEMBER OF THE UNIVERSITY BOARD
INTERNAL AUDITOR (2 ppl) - still available to apply for via apply.utn.se

CANDIDATE ON THE SPOT:
Are you still interested in a position? Didn't send an application in time? If so, you can candidate at the council. Information about how the process is will be given at the council, but you may also contact jagvillengageramig@utn.se for information.