We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Vårstämma 2018

16:00
21:00
Uppsalaekonomerna
Event organized by Uppsalaekonomerna

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Det är dags för Uppsalaekonomernas Vårstämma 2018!

För andra gången kommer stämman hållas vid två tillfällen i syfte att förbättra och effektivisera stämman. Under den första dagen den 17:e april kommer propositioner, motioner och frågor från föreningens medlemmar hanteras. Under den andra dagen den 18:e april kommer förtroendeval att ske.

Båda stämmotillfällena den 17:e och den 18:e april kommer hållas i Hörsal 4 på Ekonomikum och båda kommer inledas klockan 16:00.

Länk till kallelsen hittar du här: http://uppsalaekonomerna.se/kallelse-till-varstamma-2018/. En del under första dagen av Vårstämman kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till föreningens styrelse som om du har några som helst frågor som rör Uppsalaekonomerna är du välkommen att ställa dem då.

För att få rösta på vårstämman måste du vara ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna men även som stödmedlem är du välkommen att delta under båda dagarna.

Varmt välkomna!

_____________________________________________________

This event will be held in Swedish.

It is time for Uppsalaekonomerna's General Meeting.

For the second time, the General Meeting will be held over the course of two days in order to improve the entire process. During the first day on the 17th of April we will start with propositions, motions and questions from the members. During the second day on April 18 the trustee elections will be held.

Both General Meetings on the 17th and 18th will be held in Lecture Hall 4 (H4) at Ekonomikum and both will begin at 16:00.

You can find a link to the summons here: http://uppsalaekonomerna.se/kallelse-till-varstamma-2018/. During the first day there will be an opportunity to ask questions to the board so if you have any questions that concering Uppsalaekonomerna, be sure to take your chance then.

In order to be eligible to vote at the General Meeting you must be a regular member of Uppsalaekonomerna but even if you are a supporting member you can participate during both days.

Welcome!