We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Nationssammankomst II

18:30
22:30
Västgöta Nation, Uppsala
Event organized by Västgöta Nation, Uppsala

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Det är dags för terminens andra Nationssammankomst (NSK) på Västgöta nation!
NSK är nationens högst beslutande organ och alla medlemmar som betalt medlemsavgiften för vårterminen är berättigade att delta. Under NSK ska vi tillsätta en massa ämbeten och dessutom två nya kuratorer.
Efteråt har vi en sexa tillsammans, som är gratis för dig som är recentior!

Förslag till dagordning:
1 § Nationssammankomstens öppnande
2 § Preliminärer
a) Val av justerare, tillika rösträknare
b) Godkännande av kallelseförfarandet
c) Fastställande av dagordning
d) Godkännande av föregående protokoll: NSK I
2018-03-07
e) Godkännande av fullmakter
3 § Meddelanden
4 § Ledamotsvalberedningens ordinarie val
a) Ämbetsmannavalberedningens
ordförande 1 person, HT18 - VT19
b) Andre kurator 1 person, HT18 - VT19
c) Tredje kurator 1 person, HT18 - VT19
5 § Ämbetsmannavalberedningens ordinarie val
a) Bibliotekarie 1 person, HT18 - VT19
b) Chefredaktör 1 person, HT18 - VT19
c) Husmästare 1 person, HT18 - VT19
d) Internationell sekreterare 1 person,
HT18 - VT19
e) Ljud- och ljusansvarig 1 person, HT18 -
VT19
f) Nationssammankomstens ordförande 1
person, HT18 - VT19
g) Recentiorsvärd 1 person, HT18 - VT19
h) Redaktör 1 person, HT18 - VT19
i) Reklamförman 1 person, HT18 - VT19
j) Stipendiesekreterare 1 person, HT18 -
VT19
k) Klubbmästare 1 person, HT18
6 § Övriga frågor (anmälda sedan kallelsen och av
NSK godkända för behandling)
7 § Ordet fritt
8 § Nationssammankomstens avslutande
Efter nationssammankomsten följer en sexa, en
enklare middag som är gratis för recentiorer.

Felix Sjöberg
Nationssammankomstens ordförande

Till valen av andre kurator, och tredje kurator finns det möjlighet att förtidsrösta på kuratorsexpeditionen mellan 12:00 och 18:00 på valdagen (4:e april). Man kan också rösta via fullmakt om man inte har möjlighet att närvara under sammankomsten, det kan dock inte göras i förtid eftersom fullmakterna måste godkännas av NSK. Instruktionerna för hur man förtidsröstar framgår av ett inlägg av Västgöta nation här i eventet. Notera att en person endast kan vara ombud för en annan persons röst.

Kuratorskandidaternas personliga brev finner ni på anslagstavlan i nationshuset.

*English*
It is time for the second nation meeting of the semester! There are a lot of office posts that are up for election. The nation is also electing a new second and a new third curator! After the meeting we have a simple dinner that is free for recentiors! See you on the 4th of April!