We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Համակարգչային ցանցեր / Computer networks

13:00
19:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

📢📢📢 Ապրիլի 16-20-ը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում տեղի կունենա «Համակարգչային ցանցեր» թեմայով դասախոսություն, որը կվարի Ռաֆֆի Շխուկեանը (մանրամասները՝ ստրոև):

👉 Հանդիպումները կներառեն հետևյալ թեմաները՝

1. Ցանցերի եզրաբանություն և տիպաբանություն
2. OSI և TCP/IP նախատիպերը
3. Մալուխներ
4. Ցանցային հասցեներ
5. Ցանցային հաղորդագրեր
6. Ուղղիչների հաղորդագրեր
7. Ցանցային սարքեր
8. Փոքրատարած ցանցեր
9. Մեծատարած ցանցեր
10. Ցանցային ապահովություն

📝 Գրանցվելու համար՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFO7wSwiHnIi-nFiFZwfrGJfO2Gc5ZI7OHqMUthjrN-UUZOQ/viewform

⏳ Գրանցվելու վերջնաժամկետը՝ ապրիլի 13

________

📝 Raffi Shekookian was born in Beirut Lebanon, where he attended the Armenian high school Djemaran. He graduated from the high school earning a Math Baccalaureate. His undergraduate studies were at the Beirut’s Université St Joseph where he majored in Mathematics. As part of his graduate studies he then attended the engineering school of the same university where he studied Electrical/Computer Science Engineering. He then moved to Lyons France where he completed his doctoral studies in Computer Science Engineering earning a Doctorat d’université.

Raffi joined ATT’s Bell Laboratories as a Member Technical Staff (MTS). He worked in the Microwave Radio Propagation Research department for 6 years as part of his Post-Doc. He then moved on to work in the design, development and deployment of ATT’s main call processing network elements: SD and CCD. He left ATT after 25 years of service as a Distinguished MTS.

After AT&T, Raffi joined the Comcast Network Engineering organization where he led the efforts of designing, developing and deploying Comcast’s new voice architecture based on the IP Multimedia Subsystem (IMS) technology. He was the lead engineer for the design, development and deployment of the Telephony Application Server (TAS), the Media Gateway Control Function (MGCF) and corresponding Media Gateways (MGW). His final role, prior to retiring from Comcast, was in designing a coherent architecture for migrating Comcast’s voice network infrastructure to the cloud and the design of a cloud based Session Border Controller (SBC).