We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
01
MAY

Internationale samtalesaloner på Vejle Kunstmuseum

19:00
21:00
Vejlemuseerne
Event organized by Vejlemuseerne

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

De internationale saloner er et samarbejde mellem Vejle Kunstmuseum og Spinderihallerne, hvor vi inviterer indenfor til en kop kaffe, en tænkekage og en snak på engelsk om værkerne i særudstillingen SÅ' DER SAMLING.

🌐 English version below

Snakken er uformel, nysgerrighed og til tider også ret filosofisk. Det handler om forskelle, ligheder, private og overordnede betragtninger omkring kulturmøder på tværs af landegrænser.

Samtalesalonerne er gratis, åbne for alle og kræver ikke tilmelding. Bare mød op og nyd et par spændende timer i godt selskab!

➡️ International salon 1. maj: Hjemmet
Sangeren Paul Young føler sig hjemme, når han har taget hatten af. Andre har brug for enorme mængder nips og souvenirs for at opnå den helt specielle hjemlige følelse. Handler hjem om mursten, objekter eller relationer? Eller noget helt andet? Hvad er hjem for dig? Vi tager snakken, kaffen og tænkekagen i særudstillingen Så´ der samling sammen med værkerne, som handler om livet i og omkring hjemmet.


➡️ International salon 12. juni: Naturen
En gråspurv der hopper rundt mellem bilerne på en parkeringsplads er et lille stykke natur. Et tågesvøbt fjeld er et stort stykke natur. Er der forskel på naturoplevelser, og er naturen med til at forme vores kulturelle identitet? Denne gang er malerier med mere eller mindre vild natur rammen om salonen, der foregår i særudstillingen Så’ der samling.


➡️ International salon 4. september: Kortlægning
Vi kortlægger hele tiden vores verden. Indsamler og sorterer viden. Vi bliver overvåget, og vi overvåger os selv. Vi bevæger os gennem byer og landskaber, konstruerer navigationspunkter, noterer det vi synes er vigtigt og fortsætter. Udbygger kortet. Til den sidste salon skal vi snakke om, hvordan vi hver især kortlægger vores verden. Hvilken information er vigtig? Hvordan bruger vi kortlægningen, og kan den bruges af andre end os selv? Kunstværkerne, kaffen og tænkekagen indtages i særudstillingen Så ´der samling!

Læs mere om udstillingen SÅ' DER SAMLING på vejlemuseerne.dk/så-der-samling

----
International Conversation Salons at Vejle Kunstmuseum

The international salons are a collaboration between Vejle Art Museum and Spinderihallerne, where we invite you to a cup of coffee, a cookie and a chat in English about the art in the exhibition SÅ’ DER SAMLING ("Collection time!"). The chat is informal, inquisitive and sometimes quite philosophical. It is about differences, similarities, private and overall considerations about cultural meetings across national borders.

The Salons are free and open for everyone. Come by and enjoy a few hours of art, conversation and coffee!

➡️ International Salon May 1st: Home
The singer Paul Young feels at home wherever he lays his hat. Others need huge amounts of trinkets and souvenirs to achieve the very special feeling of home. Is home about bricks and mortar, objects or relationships? Or something completely different? What is home to you?

➡️ International Salon June 12th: Nature
A sparrow jumping around between the cars in a parking lot is a small piece of nature. A foggy mountain is a large piece of nature. Is there a difference between experiences of nature and does nature shape our cultural identity? This time, paintings with more or less wild nature are the framework for the salon.

➡️ International Salon September 4th: Mapping
We constantly map our world. Collect and sort knowledge. We are under surveillance and we monitor ourselves. We move through cities and landscapes, construct navigation points, note what we think is important and continue. Expanding the map. At the last salon, we will talk about how we each map our world. What information is important? How do we use the mapping and can it be used by anyone other than us?