We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
27
MAY

Optagelsesprøve Teater Talent Vendsyssel

09:00
18:00
Vendsyssel Teater
Event organized by Vendsyssel Teater

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vi gør noget for talenterne i Nordjylland!
Hvor søger du hen, hvis du har lyst til at fordybe dig i teater og vil lære skuespillerens håndværk?

Teater Talent Vendsyssel, som er en del af Vendsyssel Teater, har sit eget talenthold, som du kan gå på ved siden af din uddannelse.

Hvad er Teater Talent Vendsyssel (TTV)?
TTV er et 2-årigt grundforløb for talentfulde, teaterinteresserede unge mellem 15 og 20 år, der ønsker at udvikle og udforske deres evner samtidig med at de passer deres uddannelse.
På TTV bliver du undervist i mange forskellige discipliner inden for skuespilteknik af professionelle kunstnere på højt niveau.

Hvor foregår Teater Talent Vendsyssel?
Undervisningen foregår som udgangspunkt på Vendsyssel Teater, hvor du vil være i kontakt med det professionelle teaters hverdag, så der skabes et gensidigt tilhørsforhold med trygge rammer, som er vigtigt i dette grundforløb.
Lige så vigtigt er det at have en fast person, som du altid kan henvende dig til. Det har du i Pia Mourier, som er leder af uddannelsen og den ansvarlige under hele forløbet. Pia er uddannet skuespiller og fastansat på Vendsyssel Teater.
Desuden vil du også være knyttet til Hjørring Musiske Skole, som varetager sang- og stemmetræning.

Hvordan og hvem kan blive optaget?
TTV optager unge i alderen 15 – 20 år til et unikt, professionelt 2-årigt grundforløb i skuespilteknik. Der er intet krav til forudgående uddannelse, eller at du går på en uddannelse. Alle fra Nordjylland kan søge ind.

Optagelse på Teater Talent Vendsyssel sker efter en bestået optagelsesprøve.

Optagelsesprøve til nyt 2-årigt forløb 2018/20 er søndag d. 27. maj 2018.
Til optagelsesprøven skal du forberede en monolog og en sang. Begge dele skal du kunne udenad.
Monologen skal være fra et skuespil, som har været opført professionelt i Danmark og må max vare 3 minutter.
Du kan selv vælge en monolog, eller du kan vælge blandt de foreslåede monologer.
De samme kriterier gælder den valgte sang.
Hvis dansk ikke er dit modersmål, er du velkommen til at fremføre din monolog på dit eget sprog. Det samme gælder din valgte sang.

Der optages max 12 elever på Teater Talent Vendsyssel.

Der er en årlig egenbetaling på: 7.235,00 kr. for et helt skoleår.
Start 01.08.2018 – slut 30.06.2019 – fordelt på 10 rater á 723,00 kr.

Grundforløbet strækker sig over to år, med start august 2018 og slutter juni 2020.

Der er mødepligt til al undervisning, og fravær accepteres kun ved sygdom og i særlige tilfælde. Tilbagevendende ubegrundet fravær betyder ekskludering fra holdet.

Vigtigt!
Det skal understreges, at forløbet på Teater Talent Vendsyssel ikke er en forskole med specifik henblik på at du kan søge optagelse på de danske eller udenlandske skuespillerskoler. At gennemgå dette 2-årige grundkursus giver ikke automatisk adgang eller optagelse på skuespillerskolerne.

Det er af meget stor vigtighed, at dine forældre/nærmeste støtter og bakker op under hele uddannelsesforløbet.

Om Teater Talent Vendsyssel grundforløb.
TTV henvender sig til talentfulde unge, som ønsker at udvikle deres interesse og evner for skuespillerfaget.
Teater talent linjen bliver støttet af: Hjørring Musiske skole og BMMK.

Teater Talent Vendsyssels vision:
Udvide unges kendskab til scenekunst.
Styrke unges scenekunstneriske færdigheder i krop og stemme.
Videreudvikle talentfulde unges dannelse og kreativitet.
Forbedre unges evner til at indgå i nyskabende og kreative sammenhænge lokalt og på landsplan.
Intensivere unges sociale færdigheder og skabe grobund for personlig udvikling og vækst.
Give hver elev plads til at afsøge nye grænser.
Skabe indsigt og forståelse for sit eget handlingsmønster og andres i et krævende samarbejde.

Undervisningen vil indeholde discipliner som:
skuespilteknik – ensembletræning – forskellige former for improvisationer – karakterarbejde
tekstarbejde (monolog og dialog), afprøve forskellige teatergenrer - offentlige visninger/forestillinger
masker – dans/fysisk træning - retorik – dubbingteknik – casting – radio/speak teknik
teaterhistorie – stilarter – sang (solo og kor) - stemmetræning – rytmik.

Al undervisning varetages af professionelle og aktivt udøvende kunstnere!

Teater Talent Vendsyssel tilbyder gennemsnitligt 8 til 10 timers undervisning om ugen.
Men ofte samles undervisningen i længere koncentrerede weekendworkshops.
Derudover må du forvente en del forberedelse under hele forløbet.
Der tages hensyn til andre studier og eksaminer f.eks. på gymnasiet eller erhvervsskole.
Udover en række mindre visninger og arbejdsdemonstrationer f.eks. i 12A’s regi (Vendsyssel Teaters ungdomsscene) er der planlagt to større offentlige forestillinger i forløbet.
Den første finder sted cirka halvvejs i forløbet, og den anden afslutter grundforløbet.
Du skal regne med at bruge nogle af dine feriedage i løbet af forløbet. Dette gælder f.eks. vinter-, påske-, pinse- og sommerferie.

TTV vil komme på ekskursioner for at:
 Se forestillinger på forskellige teatre.
 Møde professionelle skuespillere, sangere, sceneinstruktører, dramatikere, scenografer osv.
 Møde teaterledere, PR-medarbejde, scenepersonale.

Vi tilstræber at give dig så bred en indsigt som muligt. Derfor bliver disse studieture prioriteret højt.

Vendsyssel Teater er et egnsteater, der modtager økonomisk støtte fra Hjørring og Frederikshavn Kommune samt Kulturministeriet. Teatrets kerneydelser er; hvert år at producere 3-5 voksenforestillinger samt børne- og ungdomsteater, vise gæstespil fra ind- og udland samt tilbyde og udvikle talentarbejde for unge.
Administrationen af Teater Talent Vendsyssel bliver varetaget af:
Hjørring Musiske skole og Vendsyssel Teater v/ Pia Mourier

Se mere på: facebook Teater Talent Vendsyssel eller www.vendsyssel-teater.dk

kontaktinfo: pia@vendsyssel-teater.dk /telefon: 2082-4911

Jeg glæder mig til at høre fra dig
mange hilsner Pia Mourier