We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Sýrie: Tajná vládní likvidační kampaň ve věznici Sajdnájá

19:00
21:00
VI PER
Event organized by VI PER

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

/Please scroll down for English/

Od vypuknutí konfliktu v Sýrii uplynulo už 7 let. Nepřehledná válka mezi desítkami stran už vyhnala z domovů přes 5,5 milionu lidí, 400 tisíc zemřelo. Civilisté trpí nejen v Ghútě nebo Afrínu. Výzkumníci Amnesty International odhalili kampaň syrské vlády, při které dochází k nezákonným popravám ve vězení Sajdnájá. Mezi roky 2011 a 2015 tam byly i několikrát týdně popravovány skupiny 50 lidí. Během pěti let bylo takto zavražděno na 13 000 lidí, mnoho z nich byli civilisté, pravděpodobní odpůrci vlády. Zadržení trpí v nelidských podmínkách – běžné je opakované mučení a neustálý nedostatek jídla, vody, léků a lékařské péče. Zpráva dokládá, že bylo těmito vyhlazovacími taktikami zabito mnoho zadržených. Panuje důvodné podezření, že pokračují i v současnosti…

Přednáška přiblíží závěry výzkumné zprávy Amnesty odhalující způsoby mučení ve věznici Sajdnája. K jejímu vypracování napomohly i výsledky spolupráce Amnesty International s Forensic Architecture, která vedla k vytvoření volně přístupné interaktivní webové aplikace (saydnaya.amnesty.org). Výklad se také dotkne aktuálního dění v Sýrii a důsledků, které má tamní krize na Evropu včetně Česka.

Přednáší Martina Pařízková, tisková mluvčí Amnesty International v České republice.

Amnesty International je největší lidskoprávní organizace na světě. Je hnutím 7 milionů lidí ze 150 zemí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny. Práce Amnesty je založena na spolehlivém výzkumu. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během více než 50 let své činnosti. V roce 1977 obdržela Nobelovu cenu míru.

Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy Forensic Architecture: The Architecture of Conflict.
------------------------------------------------------------------------------------------
Syria: Government’s secret extermination campaign at Saydnaya prison

It has been seven years since the outbreak of the conflict in Syria. The unclear war fought between dozens of parties has already driven more than 5.5 million people out of their homes and 400 thousand have died in it. Civilians do not suffer in Ghúta or Afrín only: Amnesty International researchers have uncovered the Syrian government’s campaign of extrajudicial executions at Saydnaya prison. Between 2011 and 2015, every week and often twice a week, groups of up to 50 people were executed. In five years, as many as 13,000 people, most of them civilians believed to be opposed to the government, have been killed in secret at Saydnaya. The detainees suffer in inhuman conditions: repeated torture and the systematic deprivation of food, water, medicine and medical care. The report documents how these extermination policies have killed massive numbers of detainees. There are strong reasons to believe that this routine is still ongoing today.

The lecture will present the conclusions of the Amnesty research report revealing the torture practices in Saydnaya prison. What helped to develop it was, beside others, the cooperation of Amnesty International with Forensic Architecture, leading to the creation of a freely accessible interactive web application (saydnaya.amnesty.org). The presentation will also touch upon the current developments in Syria and the consequences of the crisis in Europe, including the Czech Republic.

The lecture will be held by Martina Pařízková, Amnesty International’s spokesperson in the Czech Republic.

Amnesty International is the world's largest grassroots human rights organization. It is a movement of 7 million people from 150 countries who are not indifferent to human rights violations and want to stand up for it. Therefore, they run campaigns, organize public events, defend victims of injustice, and strive for system changes. The work of Amnesty is based on reliable research. The results are achieved thanks to the authority that AI has acquired over its 50 years of activity. In 1977, AI received the Nobel Peace Prize.

This event is part of the exhibition Forensic Architecture: The Architecture of Conflict.

Venue

VI PER