We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

VIASM DS Kick-off: Hiroshi Motoda's Lecture and DS Lab Opening

14:00
16:30
VIASM
Event organized by VIASM

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Agenda
- 14:00-15:30: Hiroshi Motoda's Lecture: Artificial Intelligence Research in the era of Data Science - Challenge and Recent Advancement
- 15:30-16:30: VIASM DS Lab Opening

DEADLINE for registration: Apr 10, 2018.
--------------------------------------------
Hiroshi Motoda's Lecture:
Tiêu đề: Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo trong kỷ nguyên Khoa học Dữ liệu Các thách thức và tiến bộ gần đây
Tóm tắt: Nghiên cứu về AI bắt đầu từ những năm 1950 đã thay đổi khi dựa ngày càng nhiều hơn vào học máy và khai phá dữ liệu, và gần đây với “Khoa học Dữ liệu”. Trong bài nói chuyện này tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về AI và những thách thức, đặc biệt trong bối cảnh của khoa học dữ liệu.
Giảng viên: Hiroshi Motoda - Osaka University and AFOSR/AOARD (http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/~motoda/motopreg.html)

Venue

VIASM