We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
01
DEC

Kviečiame vaikus dalyvauti floristinių darbų konkurse-parodoje !

09:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

2017 m. gruodžio 1 d. kviečiame V-XII klasių ir profesinių mokyklų moksleivius bei kolegijų studentus dalyvauti floristiniame konkurse-parodoje „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“, kuris vyks Vilniaus universiteto Botanikos sode.
• Šio konkurso tikslas – populiarinti floristikos meną, ugdyti ir skatinti moksleivių kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą bei galimybes, meninės interpretacijos poreikį, ekologinį švietimą ir pagarbą aplinkai, atskleidžiant gamtos dovanų grožį.
• Konkursą organizuoja Vilniaus universiteto Botanikos sodas ir Lietuvos Floristų asociacija.
• Konkurso dalyviu laikomas moksleivis (-ė) ar studentas (-ė), užsiregistravęs (-usi) į konkursą ir konkurso metu atlikęs (-usi) floristinius darbus pagal nuostatų reikalavimus.
• Konkurso dalyvis (-ė) turi atsivežti vieną paruoštą namų darbą ir eksponuoti parodoje bei organizatorių parengtoje vietoje vertinimo komisijos akivaizdoje sukurti vieną konkursinį darbą pagal žemiau pateiktas užduotis.
• Kiekvienas darbas pagal reikalavimus bus vertinamas atskirai, vėliau abiejų darbų balai bus sumuojami ir skelbiamos I-III vietos kiekvienoje amžiaus grupėje.
• Dalyvio mokesčio nėra. Būtina išankstinė registracija el. paštu edita.turskiene@bs.vu.lt iki lapkričio 25 d. Registracija laikoma įvykusia, kai dalyvis gauna patvirtinimą, kad atsiųsta anketa atitinka reikalavimus.
• Anketoje registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis: dalyvio (-ės) vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, mokyklos pavadinimas, miestas, klasė, lydinčio asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas bei telefono numeris.
• Organizatoriai pasilieka teisę nutraukti registraciją anksčiau numatyto laiko, jeigu užsiregistravusiųjų skaičius viršys galimų vietų salėje skaičių.
• Konkursinių darbų kūrimas ir paroda vyks Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairėnų g.45, Vilnius).
• Namų darbų paruošimas eksponavimui vyks š. m. gruodžio 1 d. nuo 9.00 iki 10.00 val.
• Vietoje kuriamų konkursinių darbų kūrimo pradžia vyks š.m. gruodžio 1 d. nuo 10.00 val. iki 13.00 val.
• Konkursinius darbus vertins komisija, sudaryta ir patvirtinta renginio organizatoriaus. Už darbą Komisijos nariai piniginio atlygio negaus.
• Konkurso dalyvių darbai bus vertinami pagal 1–4 lentelėse išvardytus vertinimo kriterijus.
• Komisijos posėdžiai bus protokoluojami, o priimti sprendimai – galutiniai ir neginčijami.
• Komisija išeksponuotus namų darbus vertins nuo 10.00 val. iki 11 val., o vietoje sukurtus konkursinius darbus vertins nuo 13.00 val. iki 14.00 val.
• Konkurso dalyvių apdovanojimai ir parodos atidarymas vyks gruodžio 1 d. 15.00 val. VU Botanikos sodo Muziejuje (Kairėnų g. 45, Vilnius).
• Konkurso darbų paroda vyks iki 2017 m. gruodžio 3 d. 17.00 val., po parodos uždarymo dalyviai galės pasiimti savo darbus. Jei darbai bus nepaimti iki gruodžio 10 d., jie pereis organizatorių nuosavybėn.
• Visi konkurso nugalėtojai ir dalyviai bus apdovanoti VU Botanikos sodo bei rėmėjų dovanomis.
• Dalyvius lydintiems mokytojams bus išduoti pažymėjimai.
• Organizatoriai turi teisę sukurtų kūrinių nuotraukas be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų, nurodant jų autorystę naudoti nekomerciniais tikslais – renginio viešinimui bei floristikos populiarinimui (plakatuose, kataloguose, periodinėje spaudoje ir kt.), eksponavimui parodose bei publikavimui internetinėje erdvėje.
• Dalyvaudamas konkurse dalyvis (-ė) įsipareigoja, kad konkursui pateikti darbai yra autoriniai. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako konkurso dalyviai.
• Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio (-ės) sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.
• Konkurso rezultatai ir konkursinių darbų nuotraukos bus paskelbtos VU Botanikos sodo interneto svetainėje bei Facebook paskyroje.
• Daugiau informacijos apie renginį: http://www.botanikos-sodas.vu.lt/kalendorius/40/225-Moksleivi%C5%B3-floristini%C5%B3-darb%C5%B3-paroda-konkursas-%C5%BDIEMOS-%C5%A0VEN%C4%8CI%C5%B2-BELAUKIANT bei el. paštu edita.turskiene@bs.vu.lt