We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

VU SA FF Ataskaitinė-rinkiminė konferencija

17:00
20:00
VU SA FF
Event organized by VU SA FF

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Balandžio 12 d. (Ketvirtadienį) 17 val. VU Fizikos fakulteto 201 auditorijoje vyks Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Fizikos fakultete (VU SA FF) Ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu bus pristatyta ir tvirtinama VU SA FF 2017–2018 m. veiklos ataskaita ir renkami studentų atstovai į:
VU FF valdymo organus
• VU FF Tarybą (3 nariai + Pirmininkas ex officio);
• VU FF Atestacinę komisiją (1 narys);
• VU FF Akademinės etikos komisiją (2 nariai);
• VU FF Ginčų nagrinėjimo komisiją (3 nariai);
• VU FF Studijų programų komitetus;
• VU FF Studijų kolegiją. (1 narys).
VU SA valdymo organus:
• VU SA FF Pirmininkas;
• VU SA FF Valdybą; (narių skaičių nustato Ataskaitinė-rinkiminė konferencija ir Pirmininkas ex officio);
• VU SA Parlamentą (2 nariai + Pirmininkas ex officio);
• Delegatai į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją (10 narių).

Kviečiame dalyvauti ir teikti dokumentus:
• VU SA FF Pirmininko pareigoms užimti (CV, motyvacinis laiškas)
• Tapti studentų atstovu VU SA FF Valdyboje (CV, motyvacinis)
• Tapti studentų atstovu VU FF Taryboje (CV, motyvacinis laiškas)
Kandidatai konferencijos metu išsikelti kandidatūros į šiuos postus neatsiuntus reikiamų dokumentų iki numatyto termino negalės.
Kandidatams į studentų atstovus VU FF Atestacinę–priėmimo komisiją, Akademinės etikos komisiją, Ginčų nagrinėjimo komisiją užtenka atsiųsti tik CV.
Dokumentus siųsti pirmininkas@ff.vusa.lt iki balandžio 5 d. imtinai.

Konferencijoje dalyvauti ir balsuoti gali visi VU Fizikos fakulteto studentai.

Preliminari konferencijos darbotvarkė:
16:45–17:00 Dalyvių registracija
17:00–17:05 Sveikinimo žodis
17:05–17:15 Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
17:15–17:20 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas
17:20–17:30 Revizijos rekomendacijų pristatymas
17:30–17:40 VU SA FF 2017–2018 metų veiklos ataskaitos pristatymas
17:40–17:45 VU SA FF 2017–2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas
17:45–17:55 VU SA FF nuostatų pristatymas ir tvirtinimas
17:55–18:10 Kandidatų į VU SA FF pirmininkus prisistatymas, klausimai
18:10–18:15 VU SA FF pirmininko rinkimai
18:15–18:25 Pertrauka
18:25–18:40 Studentų atstovų į VU FF fakulteto Tarybą pasisakymai ir rinkimai
18:40–18:55 Studentų atstovų į VU FF fakulteto komisijas ir komitetus rinkimai
18:55–19:10 VU SA FF kolegialaus valdymo organo narių sudėties tvirtinimas, kandidatų pasisakymai ir rinkimai
19:10–19:20 Kandidatų į VU SA FF atstovus VU SA Parlamente pasisakymai ir rinkimai
19:20–19:30 VU SA FF delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją rinkimai
19:30–19:40 Svečių pasisakymai
19:40–19:45 Kiti klausimai
19:45 Konferencijos uždarymas

Vieningai Už Studentų Ateitį!