We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Nyrsys - Gwaith ar waith

20:00
21:30
Wales Millennium Centre
Event organized by Wales Millennium Centre

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Nyrsys
gan Bethan Marlow
Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow
Cyfarwyddwr: Sara Lloyd
Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.

Dyma gyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith Nyrsys. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich adborth i’r ddrama feiddgar hon cyn i’r awdur a’r cwmni fynd ati i greu’r cynhyrchiad a fydd yn teithio ym mis Tachwedd a Rhagfyr 2018.

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Mae’r cyflwyniad hwn yn rhan o dymor Perfformiadau i’r Chwilfrydig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Tymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a’r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored.

Canllaw oed: 14+

****

Nyrsys
by Bethan Marlow
Songs by Rhys Taylor and Bethan Marlow
Director: Sara Lloyd
Presented in association with Pontio

First public presentation of a work in progress

We’re delighted to present the first public presentation of Nyrsys as a work in progress. We look forward to hearing your feedback on this bold new play, ahead of a further development period as the author and company prepare for a full scale production scheduled to tour Wales November – December 2018.

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with ‘real’ nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences – the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.

This presentation is part of Wales Millennium Centre’s ‘Performances for the Curious’ – a season of exciting, compelling and critically-lauded new work from the very best in contemporary theatre and performance, together with a witty programme of comedy, cabaret, music, spoken word and scratch nights.

Age guidance: 14+

Other events hosted by

Wales Millennium Centre

Other events by
Wales Millennium Centre