We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
01
AUG

Wolontariat Europejski w Azerbejdżanie 08.2018 - 05.2019

08:00
08:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Propozycja Wolontariatu Europejskiego w Azerbejdżanie.
Wyjazd może być okazją odkrycia w sobie pokładów energii, pomysłowości, kreatywności, wrażliwości. Może być szansą wyróżnienia się spośród innych ludzi, zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, poznania nowej kultury, zwiedzenia niesamowitych miejsc i poznania wspaniałych ludzi.

Termin: 08.2018- 05.2019 (10 miesięcy)
Miejsce: Ganja (drugie co do wielkości miasto po Baku)

Zgłoszenia:
Należy wypełnić wysłać CV i list motywacyjny po angielsku na adres ewak.sak@gmail.com oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1Zso1ICkYmKNh4zoH90gUUHwRhB5r9Cm6KL2UbIYUQ1E/prefill
do 15 kwietnia.

Więcej o tle projektu:
Od początku lat 90-tych XX wieku trwa konflikt zbrojny Azerbejdżanu z Armenią o tereny Górskiego Karabachu.
"W wyniku wojny o Górski Karabach ok. 750 tys. osób zostało przesiedlonych, zginęło 6 tys. Ormian i 11 tys. Azerów, odpowiednio 20 i 30 tys. odniosło rany. Azerscy uchodźcy z enklawy zostali rozmieszczeni w obozach w rejonie Baku oraz w miejscowościach przylegających do linii demarkacyjnej lub w miejskich osiedlach, w różnych warunkach. Statystyki azerskie dowodzą, że wojenni uchodźcy należą do najniższej pod względem majątkowym warstwy społecznej, a bezrobocie jest wśród nich zjawiskiem powszechnym, sięgającym 80% (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_G%C3%B3rski_Karabach)

W tej chwili w pobliżu Ganja, jest mała dzielnica zamieszkała przez migrantów wewnętrznych tzw IDPs. Młodzi ludzie wywodzący się z osób przesiedlonych, cechuje brak aktywności społecznej i włączenia społecznego. Nie angażują się w jakąkolwiek działalność młodzieżową i projekty realizowane na terenie miasta.
Projekt zakłada działania integrujące tych młodych ludzi ze społeczeństwem lokalnym. Pomóc mają w tym wolontariusze w ramach Wolontariatuu Europejskiego.

Cele projektu i zadania projektu:
- Umacnianie młodzieży IDP w zakresie integracji społecznej, kompetencji w podejmowaniu decyzji.
- Zwiększenie inicjatywy młodych i pomoc w zdobyciu nowych kompetencji
- Pomaganie w odkrywaniu talentów dotyczących sztuki i muzyki poprzez różne rodzaje działań animacyjnych
- Zapoznanie młodzieży z programem Erasmus +:
* upowszechnianie wiedzy o możliwościach, jakie stwarza dla młodych ludzi Unia Europejska w oparciu o nieformalne metody edukacyjne
- wspomaganie działaczy społecznych w działaniach "peacebuilding" /https://en.wikipedia.org/wiki/Peacebuilding
- Organizowanie zajęć dla młodzieży w ich wolnym czasie, min. nauka języków obcych, zajęcia na wolnym powietrzu, zajęcia artystyczne, fotograficzne, komputerowe, rękodzieło (w zależności od umiejętności i zainteresowań wolontariusza)
- działania na rzecz tolerancji i świadomości międzykulturowej (organizowanie spotkań prezentujących kuchnię, kulturę, zwyczaje kraju wolontariusza)
- wspomaganie organizacji goszczących w działaniach programowych organizacji
- Realizacja mini projektów realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi wolontariuszami, w oparciu o własne zainteresowania i pasje.

Profil wolontariusza:
- wiek 18-30 lat (tzn. w chwili zakończenia projektu, wolontariusz nie może mieć ukończonego 31 roku życia)
- wcześniejsze doświadczenia w pracy wolontariackiej
- zainteresowanie problemami migrantów wewnętrznych (tzw.IDP), a w szczególności młodzieży
- komunikatywna znajomość języka angielskiego i chęć uczenia się i komunikowania w obcych języku azerskim
- zainteresowanie nieformalnymi metodami edukacji (rodzaje i sposoby wykorzystania)
- umiejętność organizacji i prowadzenia różnego rodzaju zajęć z dziećmi i młodzieżą
- otwartość na innych ludzi i kultury,
- zainteresowanie kulturą, historią, sytuacją społeczną w Azerbejdżanie
Wolontariusz powinien byś świadomy dlaczego wybiera właśnie ten wolontariat, jakie ma cele związane z wyjazdem, co chce osiągnąć, czego się nauczyć, w jaki sposób chciałby pracować podczas wolontariatu.

Zgłoszenia:
CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres: ewak.sak@gmail.com
z dopiskiem "EVS Azerbejdżan" oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1Zso1ICkYmKNh4zoH90gUUHwRhB5r9Cm6KL2UbIYUQ1E/prefill
do 15 kwietnia - nabór będzie prowadzony na bieżąco. Nie zwlekaj więc z wysłaniem zgłoszenia.
Skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi, wybrane osoby zostaną poproszone o rozmowę na Skypie.
Na wypadek rezygnacji z wyjazdu wybranej osoby/osób, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wszystkie koszty tzn. podróż, mieszkanie, jedzenie, kieszonkowe, wsparcie językowe na miejscu, koszty wizy do Azerbejdżanu - finansowane są z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o organizacji goszczącej i EVS w Azerbejdżanie
https://drive.google.com/file/d/0B4Em-iH0FEHRZ01PQmZxandVMDA/view?usp=sharing

IFORMACJE pRAKTYCZNE

1. Język
Językiem, w kontaktach z pracownikami organizacji, będzie angielski, więc dobrze, aby posługiwać się nim przynajmniej w stopniu komunikatywnym. W kontaktach z mieszkańcami, bardzo przydatna byłaby znajomość chociaż podstaw języka azerskiego. Projekt zakłada uczenie się tego języka. Na początku, nauka będzie bardzo intensywna, z nauczycielem przygotowanym do pracy z obcokrajowcami.

2.Jedzenie: min 90 Euro miesięcznie w celu samodzielnego przygotowywania posiłków.
3. Kieszonkowe: 60 EUR miesięcznie

4. Transport: pieniądze lub bilety na transport lokalny w zależności od potrzeb.

5. Ubezpieczenie: w Cigna Insurance, obejmujące wszystkie aspekty ochrony zdrowia i następstwa nieszczęśliwych wypadków

6. Warunki pracy: wolontariusze będą pracować 6-7 godzin dziennie. Godziny pracy będą elastyczne. Czasami wolontariusze mogą pracować w weekendy (szkolenia, seminaria, imprezy), z możliwymi dniami wolnymi w tygodniu. W celu przygotowania się do pracy, wolontariusz będzie miał dostęp do biurka, komputera z internetem, drukarki.

7. Mieszkanie: wolontariusze zostaną zakwaterowani w mieszkaniu w pobliżu siedziby organizacji goszczącej . Mieszkania będą czyste i wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia (łazienka, kuchnia, pralka), z oddzielnymi pokojami dla poszczególnych wolontariuszy.

8. Mentoring i wsparcie
- każdy wolontariusz otrzyma wsparcie opiekuna tzw. mentora, który pomoże włączyć wolontariusza do społeczności lokalnej kraju przyjmującego. Mentor będzie wspierał wolontariusza w kwestiach życiowych (sprawy dotyczące mieszkania i jego wyposażenia, służba zdrowia, transport, aspekty życia kulturalnego i społecznego).
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań, wolontariusze otrzymają wsparcie od koordynatora działań.

9. Szkolenia: - wolontariusze biorą udział w szkoleniach
- Pre departure trening przed wyjazdem, organizowanych przez organizację wysyłającą (zazwyczaj przez Skype)
- On-Arrival trening ( tygodniowe spotkanie wolontariuszy -
przebywających w danym rejonie na wolontariacie)
- Mid terrn Evaluation (ponowne spotkanie wolontariuszy, podsumowujące 5-6 miesięcy pobytu).
- możliwość udziału w corocznym spotkaniu byłych wolontariuszy EVS po powrocie do domu.

Jako podsumowanie pobytu, każdy wolontariusz otrzyma potwierdzenie zdobytych umiejętności i kompetencji tzw. certyfikat YouthPass/ https://www.youthpass.eu/pl/