We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Fundamentele dreptului comncurentei

14:00
18:00
Wolters Kluwer Romania
Event organized by Wolters Kluwer Romania

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Cursul ”Fundamentele dreptului concurenței” este o premieră în peisajul educațional din România, menit să acopere o lacună în ceea ce privește programele de conformare aflate la dispoziția profesioniștilor și oamenilor de afaceri.

Conformarea cu regulile foarte riguroase din dreptul concurenței aduce un triplu beneficiu participanților: evitarea amenzilor deosebit de mari care sunt aplicate pentru încălcarea regulilor de concurență, evitarea plății de despăgubiri către cei afectați de aceste încălcări și, nu în ultimul rând, apărarea bunei reputații în afaceri. La acestea se adaugă un al patrulea beneficiu, adesea trecut cu vederea și anume posibilitatea de a identifica acele situații în care propria afacere este victima unor practici anticoncurențiale și obținerea stopării acestora și recuperarea prejudiciilor suferite.

Dreptul concurenței este o materie tehnică, dar care se află la îndemâna celor interesați, dacă aceștia sunt ghidați prin hățișul de norme și practică de către o persoană experimentată și care știe să explice mecanismele acestei materii pe înțelesul tuturor.
_________________________
Prezentarea seminariilor

Modulele abordează diverse fațete ale dreptului concurenței și sunt concepute astfel încât să poată fi urmate individual, de cei interesați doar de un anumit subiect, dar este util și recomandăm participarea la toate cele 4 module sau la cât mai multe dintre acestea, astfel încât, la final, participantul să dobândească sau să consolideze o imagine de ansamblu a acestei materii.

1. ÎNȚELEGERILE ȘI PRACTICILE ANTICONCURENȚIALE - 24 aprilie 2018

Înțelegerile și practicile anticoncurențiale sunt considerate cele mai grave încălcări ale regulilor de concurență, mai ales atunci când este vorba de carteluri (care au loc între concurenți în plan orizontal). Multitudinea de raporturi între actori din economie și faptul că prin practica de peste 60 de ani a Comisiei Europene și a Curții Europene de Justiție, gama faptelor interzise a ajuns să fie foarte vastă, face ca asimilarea corectă a ceea ce este corect și ceea nu este să fie adesea un demers dificil, care nu se află la îndemâna oricui, chiar și a unui avocat cu experiență în dreptul comercial. Modulul acesta urmărește să explice în detaliu mecanismul răspunderii pentru acorduri anticoncurențiale și practici concertate și să ofere instrumente utile pentru a evita încălcarea interdicției legale prevăzute de art. 5 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, și art. 101 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.

2.Abuzul de poziție dominantă - 10 mai 2018

Marile companii au obligații în egală măsură mai mari decât cele ale unor operatori economici obișnuiți. Curtea Europeană de Justiție a statuat că acestora le revine o ”răspundere specială”, de a nu afecta concurența, alte companii și, în final, consumatorii. Înțelegerea mecanismelor abuzului de poziție dominantă este utilă atât pentru marile companii, care pot fi sancționate pentru astfel de comportamente, cât și pentru companiile mai mici, care pot fi adesea victime ale unor astfel de abuzuri. Evaluarea comportamentelor care pot reprezenta abuzuri de poziție dominantă este mai dificilă decât identificarea riscurilor de încălcare a interdicției acordurilor anticoncurențiale și practicilor concertate și necesită adesea aplicarea unor instrumente economice. Acest modul își propune să ofere cursanților un set de noțiuni și metode prin care evaluarea comportamentelor și evaluarea riscurilor de a fi autor sau victimă a unui abuz de poziție dominantă să fie cât mai facilă.

3.Neutralitatea statului – ajutorul de stat și afectarea concurenței prin acte administrative - 31 mai 2018

Regulile de concurență sunt o expresie a principiului libertății economice, prevăzut de Constituția României, iar statului îi este interzis să se implice în funcționarea economiei astfel încât să distorsioneze regulile economiei de piață. În legislație există norme care sunt menite să prevină astfel de distorsiuni, fie că este vorba de acte administrative care creează discriminări sau ridică bariere de intrare pe piață, fără justificare (art.8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare), fie că este vorba de măsuri de sprijin financiar a unor operatori privați în piețe concurențiale (regulile privind acordarea de ajutoare de stat din art. 106-108 ale Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene). Modulul acesta urmărește să explice ce poate și ce nu poate face statul sau administrația locală și care sunt consecințele încălcării de către acestea a obligației de a nu interveni în cadrul economiei de piață.

4.Procedura în materia dreptului concurenței - 14 iunie 2018

Dreptul concurenței este o materie care prezintă trăsături specifice nu doar în ceea ce privește normele sale substanțiale, ci și procedurile aplicabile în situația încălcării diverselor interdicții prevăzute în legislație. Cunoașterea corespunzătoare a acestor proceduri este deosebit de importanță pentru practicienii dreptului și pentru personalul din întreprinderi. De la investigații și inspecții inopinate la angajamente și recunoașterea faptelor, acest modul va trece în revistă regulile de procedură specifice și va puncta zonele cele mai sensibile, care trebuie avute în vedere de cei implicați. În plus, vor fi prezentate obligațiile care revin întreprinderilor pentru a notifica și a obține autorizarea autorităților de concurență în situația concentrărilor economice.
________________________
Lectorul evenimentului: Valentin Mircea

Detalii și înscriere la adresa: https://bit.ly/2ItpQat

Vă așteptăm!