We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
21
MAR

Seminarium Modern Trends in Physics Research

13:00
13:00
Wydział Fizyki UAM
Event organized by Wydział Fizyki UAM

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Uprzejmie zapraszamy na dwa seminaria w ramach cyklu Modern Trends in Physics Research: [1] środę, 21 marca 2018 o godzinie 13:00 w sali 16, Wydział Fizyki UAM. Prelegent: dr Danuta Stefańska. Afiliacja: Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska. Tytuł: Spektroskopowa analiza oddziaływań w atomach terbu i holmu jako droga do zastosowań w kwantowej inżynierii i metrologii. [2] piątek, 23 marca 2018 o godzinie 11:00 w sali 16, Wydział Fizyki UAM. Prelegent: dr Oleksandr Bondar. Afiliacja: Sumy State University, Sumy, Ukraine. Title: Fabrication and investigation of multielement and multilayered protective coatings with enhanced physical-mechanical and tribological properties based on nitrides of transition metals.

[1]
Streszczenie:
Tematyka wystąpienia obejmuje kompleksowe badania struktury nadsubtelnej (w wybranych przypadkach również z dodatkowym rozszczepieniem zeemanowskim) poziomów elektronowych atomu i jonu terbu oraz atomu holmu, prowadzone metodą fluorescencji wzbudzonej wiązką laserową, z użyciem jednomodowych laserów przestrajalnych. Kluczowe w badaniach jest wykorzystanie m.in. przestrajalnego lasera barwnikowego generującego w trudno dostępnym zielonym zakresie spektralnym, pompowanego optycznie laserem diodowym. Istotny postęp w analizie struktury elektronowej dla wspomnianych pierwiastków, uzyskany w oparciu o wspomniane badania eksperymentalne, może stanowić podstawę poszukiwania zastosowań w kwantowej inżynierii i metrologii. Dla atomu holmu zaproponowano schematy poziomów do pomiaru zmian czasowych stałej struktury subtelnej. Rozważane są w dalszej perspektywie również inne zastosowania dotyczące atomu terbu.

[2]
Streszczenie:
The presentation will be devoted to investigation of structure, physical-mechanical and tribological properties of multielement NbN, Nb-Si-N, Nb-Al-N, (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N and (Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta)N coatings, as well as multilayered TiN/MoN, TiN/ZrN and MoN/CrN coatings with various bilayer thickness, deposited using PVD methods (vacuum-arc evaporation of cathode or reactive magnetron sputtering). Influence of deposition conditions on microstructure and properties of the coatings will be discussed. In addition, influence of high-temperature annealing and high-dose ion implantation of Au- and N+ ions will also be covered within the presentation.