We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
01
MAY

Babaithe Cultúir

10:00
12:00
Young at Art
Event organized by Young at Art

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

When: Tuesday 1 May- Tuesday 29 May
Time: 10am-12pm
Where: Cultúrlann, Gerard Dillon Gallery. 216 Falls Road
Cost: £4 per child, £2 for additional child

Tá lúcháir ar an Chultúrlann, i gcomhpháirtíocht le Young at Art, an chéad ‘Babaithe Cultúir’ as Gaeilge a sheoladh 1 Bealtaine!
Gach maidin Mháirt ón 10.00 go dtí an 12.00 cuirfear fáilte roimh thuismitheoirí agus cúramóirí go léir agus a mbabaithe 0-4 bliana d’aois i nDánlann Dillon faoi choinne ealaíne agus cultúir!
Ealaíontóirí gairmiúla a dhear agus a chuirfidh ar fáil na seisiúin seo, lena n-áireofar gníomhaíocht shultmhar, chruthaitheach gach seachtain ag tosú Dé Máirt 1 Bealtaine agus ag leanúint ar aghaidh go ceann 5 seachtaine. Beidh ceantair léitheoireachta agus líníochta ar fail fosta. Fáilteofar roimh gach leibhéal líofachta Gaeilge.
Costa £4 an seisiúin do pháiste le lacáiste £2 do pháiste eile. Caithfidh duine fásta a bheith le páistí agus caithfear áit a chur in áirithe – Eolas/ Ticéid www.youngatart.co.uk/whats-on
http://www.youngatart.co.uk/whats-on/babaithe-cult%C3%BAir-0

Seachtain 1 (1 Bealtaine) – Fiosróimid faoi phéint
Seachtain 2 (8 Bealtaine) – Fiosróimid faoi cheol agus rithim
Seachtain 3 (15 Bealtaine) - Fiosróimid faoi uigeacht
Seachtain 4 (22 Bealtaine) – Fiosróimid faoinár samhlaíocht féin
Seachtain 5 (29 Bealtaine) – Fiosróimid faoi struchtúr agus dathanna
Tacaíonn réimse na n-eispéireas a chuirfidh ‘Babaithe Cultúir’ ar fáil le léiriú cruthaitheach páistí óga a fhorbairt, cuirfidh sé ar a gcumas rudaí nua a thriail, agus tabharfaidh sé an tsaoirse dóibh a bheith chomh mínéata agus chomh cruthaitheach agus is mian leo a bheith, i dtimpeallacht shlán, thaitneamhach, fháilteach, Ghaelach.
Tacóidh na gníomhaíochtaí a chuirfidh ‘Babaithe Cultúir’ ar fáil le féinmhuinín agus scileanna idirphearsanta agus teicniúla na leanaí óga a fhorbairt, chomh maith le deis a thabhairt duitse am duine le duine a chaitheamh le do pháiste ar bhealach suntasach.


Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich in partnership with Young at Art are delighted to launch the first ever Culture Babies as Gaeilge on 1 May!
Every Tuesday morning from 10-12 the Cultúrlann Gerard Dillon Gallery welcomes all parents and carers with their little ones aged 0-4 for art and culture!
Each week a different fun and creative activity will be designed and delivered by professional artists, alongside reading and drawing areas. Sessions begin on Tuesday 1st May and continue for 5 weeks. All levels of Irish welcome.
Cost is £4 per child per session with discount of £2 for each additional child. All children must be accompanied by an adult and booking is advised. More information/booking www.youngatart.co.uk/whats-on
http://www.youngatart.co.uk/whats-on/babaithe-cult%C3%BAir-0

Week 1(1 May) – Let’s explore paint
Week 2 (8 May) – Let’s explore music & rhythm
Week 3 (15 May) – Let’s explore texture
Week 4 (22 May) – Let’s explore our imaginations
Week 5 (29 May) – Let’s explore shape & colour
The range of interactive and creative experiences of Babaithe Cultúir supports young children’s creative expression, enabling them to try new things, and giving them the freedom to get as messy and as creative as they want, in a safe, fun and welcoming Irish language environment.
The activities behind Babaithe Cultúir will help to build very young children’s self-confidence, interpersonal and technical skills as well as offering a wonderful way to spend one-on-one time with your child.

Venue

Young at Art