We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
16
MAY

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

10:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Złocieniecki Ośrodek Kultury ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i przekazanie informacji zainteresowanym osobom.

REGULAMIN
VI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
ZŁOCIENIEC - 16 MAJA 2018 R.

I. ORGANIZATOR – Złocieniecki Ośrodek Kultury
II. CELE FESTIWALU:
• popularyzacja śpiewania piosenek przedszkolnych
• rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewania poprzez zabawę piosenką
• prezentację własnego talentu
• pokonywanie tremy
• zdobywanie doświadczenia scenicznego

III. TERMIN FESTIWALU - 16.05.2018 r. – środa
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Festiwal skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Powiatu Drawskiego
• W festiwalu biorą udział soliści i zespoły wokalne (do 6 osób)
• Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę w języku polskim o dowolnej tematyce dostosowanej do umiejętności i wieku przedszkolaka
• Uczestnicy mogą śpiewać z osobą akompaniującą, podkładem muzycznym (CD lub PENDRIVE) albo a capella
• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
• Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt
V. KATEGORIE WIEKOWE:
• Dzieci w wieku 3 - 4 lat
• Dzieci w wieku 5 - 6 lat
W każdej kategorii wiekowej jest podział na solistów i zespoły wokalne (w tym duety, itd.)
VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA:
• Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres: sekretariat@zok.zlocieniec.pl, doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
ul. Połczyńska 6
78 – 520 Złocieniec
• Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.zok.zlocieniec.pl
• Zgłoszenia należy dostarczyć do 8.05.2018 r.
VII. PRZEBIEG FESTIWALU:
Rozpoczęcie festiwalu o godz.10.00:
• przesłuchania konkursowe
• obrady komisji oceniającej
• wręczenie nagród
VIII. OCENA:
Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:
• dobór repertuaru
• walory głosowe
• muzykalność
• interpretację wybranej piosenki
• ogólny wyraz artystyczny
IX. NAGRODY:
• nagroda Grand Prix dla najlepszego wykonawcy
• nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej
• dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
• zmiana repertuaru możliwa jest za zgodą organizatora
• zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym z organizatorem w celu promocji festiwalu

Informacji udziela - Wioletta Krzemińska, tel. 601 448 267 lub
Złocieniecki Ośrodek Kultury, tel. 094 36 71 455
lub na stronie internetowej www.zok.zlocieniec.pl