We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
02
JUN

4 Bieg Szlakiem Jana Kochanowskiego

09:00
17:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Regulamin
IV Biegu Szlakiem Jana Kochanowskiego w Zwoleniu


1. Cel imprezy:

Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja miasta Zwoleń
Propagowanie zdrowego stylu życia

2. Organizator:
Stowarzyszenie biegowe –Zwoleń Biega.

3. przy współudziale: Urząd Miasta Zwoleń,

4. Termin i miejsce biegu:

2 czerwca 2018 r.
Start Biegu Głównego odbędzie się o godzinie 18:00.
Trasa przebiega ulicami Zwolenia.

5. Dystans i pomiar czasu:

Dystans w Biegu Głównym wynosi 10 km (asfalt, kostka brukowa). Czas każdego uczestnika będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów pasywnych.

6. Klasyfikacja generalna i kategorie wiekowe – 10 km (Bieg główny)

Klasyfikacja generalna:
Podczas Biegu Głównego będzie prowadzona klasyfikacja generalna

Kategorie wiekowe:
Kobiety - kategorie wiekowe – 10km Mężczyźni – kategorie wiekowe - 10km
K1 - 14 - 20 lat M 1 - 14 - 20 lat
K2 - 21- 30 lat M 2 - 21- 30 lat
K3 - 31 – 40 lat M 3 - 31 – 40 lat
K4 - 41 -50 lat M 4 - 41 -50 lat
K5 – od 51 lat M 5 - 51 – 60 lat
M6 – od 61lat
Klasyfikacja generalna i kategorie wiekowe – 10 km (Bieg główny)

Podczas Biegu Towarzyszącego zwanego biegiem przyjaźni– 3km, będzie prowadzona klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn

Podczas Biegów Towarzyszących dla przedszkolaków i dzieci – 200m i 1km km, będzie prowadzona klasyfikacja generalna

Dodatkowe klasyfikacje:
- Klasyfikacja drużynowa* (szczegóły podane tej klasyfikacji w oddzielnym regulaminie)

7. Nagrody
Nagrody w biegu głównym:
W klasyfikacji generalnej biegu na 10km: miejsca I – III nagrody : Puchary (nagrody rzeczowe)
W klasyfikacji wiekowej biegu na 10km: miejsca I- III : Puchary (nagrody rzeczowe)
W klasyfikacji generalnej biegu na 3km: miejsca I – III nagrody : Puchary (nagrody rzeczowe) dla chłopców i dziewczyn

W klasyfikacji generalnej biegu na 200km i 1km: miejsca I – III nagrody : Puchary (nagrody rzeczowe) – dla chłopców i dziewczyn

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe imienne numery startowe, medale na mecie oraz posiłek i napoje.
Po dekoracji zwycięzców Organizator przewidział qiuz z nagrodami dla wszystkich uczestników Biegu.

8. Uczestnictwo
W biegu głównym na 10km mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni przed 2004 roku (w dniu zawodów mają ukończone 14 lat) i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.
W biegu towarzyszącym na 3km nie ma limitów wiekowych, warunkiem jest posiadanie posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu.
Osoby niepełnosprawne oraz które ukończyły 65 rok życia zwolnione z opłat startowych

9. Zgłoszenia oraz limit uczestników
• elektronicznie do dnia 24.06.2018 bezpośrednio przez link:
• w biurze zawodów w dniu biegu od godz.8.00 – 10.00
• Organizator wprowadza limit startujących – 200 osób w biegu 10km
• Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób w biegu 3km
• Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób w biegu 200m i 1km
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu startujących o czym poinformuje w odrębnym komunikacie przez stronę Internetową.
• Zapisani uczestnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej do dnia 24 czerwca 2018r. włącznie zostaną skreśleni z listy startowej. Będą mieli możliwość zapisania się na Bieg w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc.

10. Opłata startowa:
Dla biegu 10km i 3km (z opłat zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, posiadający ważną legitymację szkolną)
• 30 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem do 30.04.2018 na numer konta Stowarzyszenie biegowe - Zwoleń Biega. Numer rachunku bankowego: 54102043170000530203824257 PKO BP oddział w Zwoleniu.
• 40 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem po 30.04.2018 na numer konta Stowarzyszenie biegowe - Zwoleń Biega. Numer rachunku bankowego: 54102043170000530203824257 PKO BP oddział w Zwoleniu.
• 50 zł - w dniu zawodów w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc

Dla członków Stowarzyszenia Zwoleń Biega opłata obniżona o 10zł ( Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia)
11. Postanowienia końcowe
• osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty startowej
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• organizator zapewnia miejsce na przebranie
• trasa oznakowana co 1km
• na drogach obowiązują przepisy ruchu drogowego
• zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
• stosowania się do poleceń wydawanych przez zabezpieczających Bieg Policjantów,
Strażaków z OSP oraz wolontariuszy w żółtych kamizelkach odblaskowych Organizatora.
• na początku peletonu jedzie rowerzysta w oznakowanej kamizelce odblaskowej
• za ostatnim zawodnikiem jedzie rowerzysta w oznakowanej kamizelce odblaskowej
• punkt pomocy medycznej znajduje się na placu przy ul. Sportowej i zabezpieczony jest przez Rad-Met Skaryszew
• organizator zapewnia gorący posiłek po biegu,
• kontakt :661238523, 609295218

Dekoracja zwycięzców w kategorii generalnej oraz w kategoriach wiekowych około godz. 15.00 na terenie ośrodka przy ul.Sportowej w Zwoleniu.