We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EC Defence

EC Defence

Flygstaden, Byggnad 63, Söderhamn, 82670, Sweden

Get Directions

070-2944543

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU closed SU closed
WE closed
TH 19:00 – 20:30
FR closed
About Löpande träning i Självförsvarssystemet, EC Defence. Ett realistiskt självförsvarssystem som är rustat för att möta verkligt våld och övergrepp.
EC Defence cover
Description Vad är EC Defence egentligen?

Efter att tränat kampsporter/kampkonst i mer än 35 år, där i stort sett alla stilar/sporter erbjudit självförsvar genom den typen av träning. När jag grundade den första versionen av systemet EC Defence så var det för att det inte fanns något självförsvarssystem runt mig som var realistiskt. De system som då dominerade byggde på uppgjorda parader, scenarion och orealistiska tekniker. Jag tänkte om och skapade ett system där jag först lärde ut kroppens naturliga vapen, dvs slag, sparkar etc. som inte kräver intensifierad träning så som teknikerna i kampsporterna. Därefter så lärde jag ut grundläggande anatomi med kroppens mål och vitala delar. När deltagaren sedan har både kroppens vapen och mål, så skapade jag olika scenarion där de fick lära sig att tänka och se vad som kan appliceras vid just den unika situationen, mot just den unika angriparen. Jag har sedan 2002 undervisat i kursform, fram till nu 2016 då jag helt reviderat om systemet efter nya insikter i kontakt med modern Krav Maga. Det samhälle som växer fram allt mer, efterfrågar effektivare självskydd och nödvärnssystem. De två systemen utöver mitt eget som jag anser är realistiskt är Defendu (Defendo) och Krav Maga (främst modern). Dessa är från början militära och är väl beprövade i faktisk strid. EC Defence är INTE militärt utan har sitt ursprung främst från de kinesiska traditionella stridskonsterna till 70% och de filippinska stridskonsterna till 20%. Återstående 10 % kommer från diverse Japanska och militär självförsvarssystem.

I 2016 års revidering så omarbetades självförsvarssystemet från att läras ut i portionerad kursform till ett mer komplett system som även kan undervisas och tränas löpande, likt de militära självförsvarssystemen. Jag vill dock påpeka att all form av självförsvarsträning och kursverksamhet är bättre än ingen alls. Det vill säga så länge det finns substans i det som lärs ut.

I dag lär vi ut självförsvar på följande vis. Efter att eleven lärt si
Founded 05/26/2016

Similar places nearby