We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ecomatic As

Ecomatic As

Pärnu mnt 160B, Tallinn, 11317, Estonia

Get Directions

+372 650 8000

Categories
Work hours Add information
Ecomatic As cover
Mission Keskkond, milles viibiv inimene ei taju mingeid häirivaid olusid ega ohte, on mõnusa olemisega keskkond.

Pikaajalise viibimise mõnusus ja ohutus sellises keskkonnas tagatakse erinevate tehnikavahendite abil parimal võimalikul viisil.

Rahvusvaheline firmade grupp Ecomatic pakub oma klientidele vahendeid mõnusa olemisega ning ohutute keskkondade saavutamiseks.

Firmadest Ecomatic on igaüks spetsialiseerunud eri tegevusvaldkondadele, arvestades ka oma asukohamaa vajadusi. Samas on Ecomaticus kui tervikus talletunud oskused ja kogemused, mis võimaldavad meil alati leida meie klientidele sobivaid lahendusi.

Tere tulemast koostööle!
Description Add information
Founded 1992
Products Meie tegevusalad:

KVV automaatika
Hoonete tehnosüsteemide automatiseerimine, süsteemide integratsioon, kaugjärelevalve, visualiseerimine
Auru, katlagaaside ja kuuma heitvee soojusenergia taaskasutamine
Automatiseeritud soojussõlmed
Õhkkardinad, soojuskiirgurid
Energiasäästu programmide investeerimisalane tugi
Filtrid tehnilise ja joogivee puhastamiseks
Plahvatusohtlike ja mürgiste gaaside seiresüsteemid, gaasidetektorid, gaasianalüsaatorid
Gaasilekete tuvastamise seadmed
Mulla ja õhu saastatuse mõõteseadmed ning mõõdistamine
Heli- ja valgusalarmid
Videovalve ja perimeetrivalvesüsteemid

Similar places nearby