We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Educa Group

Educa Group

8ми Септември бр.14, Skopje, 1000, Macedonia

Get Directions

00389 23125522

Categories
Work hours Add information
About “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.”
Educa Group cover
Mission Соодветен вид на едукација
Употребувајќи практично ориентирани методи, нашите професори работат заедно со вас во текот на часовите со цел да откријат на кој начин преферирате да ја совладувате материјата и кој метод е најсоодветен за најефективно совладување на истата.
Description Користејќи го своето богато искуство и активно следејќи ги новите трендови на потреба од специјализирана јазична програми, нашата Академија во соработка со реномирани институции и асоцијации има подготвено специјални програми за брзо и квалитетно совладување на различни бизнис техники, лидерски и преговарачки способности, професионално писмено обраќање и стекнување со соодветна јазична компетенција. Нашите специјализирани бизнис програми се наменети за бизнисмени, политичари, менаџери на институции и компании, администрација и клиенти кои имаат професионален притисок за достигнување на сооодветна јазична стручна компетенција во својата професија за кус временски период. Програмите се формирани според потребиte na клиентите и целосно се прилагодени на одредени стручни терминологии во согласност со дејноста со која клиентите се занимаваат. Ние сме секогаш еден чекор пред другите, бидејќи нашата основна цел е да ги надминеме вашите очекувања.
Products Јазична едукација за поединци
Јазична едукација за компании
Бизнис едукација
  • 8ми Септември бр.14, Skopje, 1000, Macedonia
  • Get Directions

Similar places nearby