We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Edumind

Edumind

67/3 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0961678487

Categories
Work hours Add information
About Riches Lê (Lê Thế Bình) là một thương nhân và tư vấn đào tạo ý tưởng khởi nghiệp cho các bạn trẻ.
Edumind cover
Description Riches Lê (Lê Thế Bình) là một thương nhân và tư vấn đào tạo ý tưởng khởi nghiệp cho các bạn trẻ.
  • 67/3 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby