We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Eesti Kirjanduse Selts

Eesti Kirjanduse Selts

Vanemuise 19, Tartu, Estonia

Get Directions

+3727 427 079

Categories
Work hours Add information
About Eesti Kirjanduse Selts on organisatsioon, mis koondab kirjandushuvilisi üle Eesti, korraldab kirjandusüritusi, algatab muid kirjandusega seotud ettevõtmisi ning pakub kooskäimisvõimalust inimesetele, keda seob armastus kirjakultuuri vastu.
Eesti Kirjanduse Selts cover
Mission Eesti Kirjanduse Seltsi eesmärgiks on kirjanduse, teaduse ja kunsti edendamine Eestis, oma maa ja rahva igakülgne tundmaõppimine ning tehtud töö tulemuste kättesaadavaks tegemine rahvale.

Eesti Kirjanduse Selts korraldab ja toetab oma tegevusaladel teaduslikke uurimisi, üldhariduslikke ettevõtmisi ja muid ülemaalisi, regionaalseid ja kohalikke üritusi; toetab ja asutab Seltsi eesmärgile vastavaid raamatukogusid, arhiive, muuseume ja muid asutusi; kirjastab ja levitab raamatuid ning muid trükiseid; korraldab oma tegevuse tutvustamiseks koosolekuid, näitusi ja muid üritusi; arendab koostööd teiste Seltsi vaimsust toetavate ühendustega.
Description Add information
Founded 1907. aastal Tartus. Ametlik aadress: Vanemuise 19, Tartu
Products Ülevaade EKSi kirjastamisel ilmunud raamatutest on leitav seltsi kodulehel www.kirjandus.ee

Similar places nearby