We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EFI Fadder / FCE

EFI Fadder / FCE

Marghita, 415300, Romania

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Du kan inte hjälpa alla men du kan hjälpa någon! Gör du det? Tillsammans kan vi få vara med och förändra situationen för övergivna och utsatta barn, ungdomar, familjer och äldre människor. Vill du vara med och hjälpa oss att hjälpa?
EFI Fadder / FCE cover
Mission FCE’s aims are to create rights for the child-
ren and young people, give them a value and
support them fully until they are no longer dependent.

“Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.” Jesus

FCE:s verksamhet har som målsättning att skapa rättigheter för barnen och ungdomarna, ge dem ett värde och att stödja dem fullt ut, tills de inte är beroende av hjälp längre.

”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Jesus
Description EFI Fadders insamlingsstiftelse är en svensk insamlingsorganisation som samlar in pengar och material till den rumänska organisationen FCE:s arbete i Marghita, Rumänien.
EFI Fadder startades i början av 1990-talet efter att de svåra förhållandena på de rumänska barnhemmen blivit kända för omvärlden. FCE:s (Fundatia Crestina Elim) huvudmål är att hjälpa övergivna barn och ungdomar till ett värdigt liv.
Hjälparbetet berör cirka 200 barn och ungdomar, ett 80-tal fattiga familjer samt äldre och handikappade på ett par statliga institutioner.
FCE har ett 60-tal rumäner anställda. Dessutom finns ett team med missionärer/volontärer från olika länder på plats för att hjälpa till. Missionärer och volontärer får ingen ekonomisk hjälp av EFI Fadder:s insamlade medel utan betalar alla sina kostnader själva.

The main purpose of FCE is to help abandoned children and young people gain a dignified life.
The work impacts approximately 200 abandoned children and young people, 80 poor families and elderly and disabled people in two state run institutions.
FCE has around 40 employed people. In addition, there is a team of approximately 15 people from different countries who come to help. Missionaries and volunteers do not receive economical help from FCE’s funds; they pay all the
costs themselves.

Similar places nearby