We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EHRP Rasuwa

EHRP Rasuwa

Rasuwa, Nepal

Get Directions

010540085

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 10:00 – 17:00 SA closed
TU 10:00 – 17:00 SU 10:00 – 17:00
WE 10:00 – 17:00
TH 10:00 – 17:00
FR 10:00 – 15:00
About भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना रसुवा यहाहरुलाई हादिक स्वागत गर्न चाहन्छ ।
EHRP Rasuwa cover
Description भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना रसुवा यहाहरुलाई हादिक स्वागत गर्न चाहन्छ । यो पेज नीजि आवास अनुदान वितरण तथा अन्य पुनर्निर्माण गतिविधि सम्बन्धी जानकारीको लागिको लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ । तपाइहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी तथ्यांकहरु तथा हालको अवस्थाको बारेमा जिज्ञासा यस पेजमा राख्न सक्नुहुनेछ । त्यसको जानकारी हामी तपाईलाई यथासिघ्र उपलब्ध गराउने छौ ।

Similar places nearby