We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Eiropas Kustība Latvijā

Eiropas Kustība Latvijā

Merķeļa iela 13-424, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+371 67326548

Categories
Work hours Add information
About Par aktīvu Latvijas dalību ES un informētas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā! / For active Latvia's EU membership &participation of informed society!
Eiropas Kustība Latvijā cover
Mission 1) informēt sabiedrību par Eiropas Savienību, tās mērķiem, darbību, struktūru un piedāvātajām iespējām;
2) stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un citās Eiropas valstīs, piedalīties tās interešu definēšanā un aizstāvēšanā un rosināt pieredzes un viedokļu apmaiņu;
3) veicināt modernu pārvaldi nevalstiskajās organizācijās un to iesaisti valsts pārvaldes procesos;
4) pastāvīgi sekot valdības, Saeimas un ES institūciju darbībai Eiropas Savienības integrācijas jautājumos un uzraudzīt Latvijas interešu aizstāvību tajos;
5) popularizēt Latvijas un citu Eiropas valstu kultūras, zinātnes, saimniecisko un sociālo pieredzi;
6) veidot Baltijas valstu sadarbību un veicināt demokrātiskas Eiropas vienotību, tai skaitā, līdzdarbojoties attīstības sadarbībā
Description Eiropas Kustības Latvijā galvenais mērķis ir veicināt aktīvu Latvijas dalību un tās sabiedrības interešu pārstāvību ES, šo procesu caurskatāmību un informētas sabiedrības līdzdalību
Founded 10.06.1997.

Similar places nearby