We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ejby Kirke

Ejby Kirke

Dalbyvej 58, Køge, 4623, Denmark

Get Directions

56822448

Categories
Work hours Add information
About Ejby Kirke
Ejby Kirke cover
Description Næsten uanset fra hvilken side den vejfarende kommer til Ejby Kirke, fremstår den meget smukt med sit typisk landsbyagtige præg. Ikke underligt at kirken har inspireret kunstnere til flere gange at bruge den som motiv. Bl.a. blev Ejby Kirke brugt som motiv i frimærkeserien "Landsbykirker" udgivet af postvæsenet i 1944.
Ejby Kirke er en gammel middelalderkirke, bestående af romansk skib (fra omkring 1150 - 1200) med gotisk østforlængelse, hvortil der i sengotisk tid (omkring år 1500) er føjet tre tilbygninger, nemlig tårn, sakristi og våbenhus.
Døbefonten er fra omkring 1300. Den er udført i gotlandsk kalksten og er forsynet med indristede apostel- og helgenfigurer.
Altertavlen er malet i 1596 og er af baldakintype med katekismustavler.
Prædikestolen, i bruskbarok, er fra 1625.
Orglet har 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal og er bygget i 1995 af Gunnar F. Husteds Orgelbyggeri.
Kirken er som noget helt enestående bygget i grønsandsten som er hentet ved Lellinge. Særligt interessant er kirkens to tympana med relieffer, som sidder over hh. syd- og nordindgangen. Sydmurens tympanon forestiller Kristus som verdensdommer xx), mens nordmurens tympanon er en illustration af det onde, lindormen x), i al sin hæslighed. De to tympana viser tydelig skånsk påvirkning eller oprindelse.
Kalken er fremstillet af A. Dragsted, København i 1925, som kopi efter den tidligere kalk, et gotisk pragtstykke, der stammer fra omkring 1471 og af domprovst Magnus Stiernkors er skænket til et af ham stiftet alter i Åbo Domkirke, Finland; herfra fjernedes den i 1509 af Otto Rud ved byens og kirkens plyndring sammen med den ligeså skønne disk, og er senere kommet til Ejby Kirke gennem en af Otto Ruds slægtninge, der som lensmænd over Tureby len var knyttet til egnen. Åbo-kalken, hvis bæger var fornyet i sin tid, blev givet tilbage til Finland i 1925. Disken er ligeledes kopi ved Dragsted af den oprindelige, der er rigt udsmykket og er samtidig med kal
Founded 1150

Similar places nearby