We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EleFanni Angol-Magyar magánóvoda és bölcsőde

EleFanni Angol-Magyar magánóvoda és bölcsőde

Baross utca 91.-95., Újpest, 1047, Hungary

Get Directions

06305609501

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 17:30 SA closed
TU 07:00 – 17:30 SU closed
WE 07:00 – 17:30
TH 07:00 – 19:00
FR 07:00 – 17:30
About Angol-Magyar magánóvoda- és bölcsöde
Exkluzív környezet, lelkiismeretes gondoskodó pedagógusok, kis létszámú csoportok, játékba integrált tanulás.
Derűs, vidám gyerekek
EleFanni Angol-Magyar magánóvoda és bölcsőde cover
Description CÉLUNK: a gyermekekből derűs, egészséges lelkű, teljesítményre képes, szeretet adni és kapni tudó, az emberi élet értékeit felismerő és azok szerint élő felnőtt legyen. A teljes személyiséget fejlesztő, sokoldalú, tervszerű pedagógiai munka a családokkal együttműködve, derűs légkörben, az otthonosság, a védettség biztosításával érzelem- és élménygazdag, nyitott és biztonságot nyújtó környezetben, a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez, adottságaihoz, képességeihez igazított bánásmód alkalmazásával valósul meg. Óvodánkban, az ismeretszerzés is a játékos tanulás- tanítás folyamatában valósul meg, építve a kisgyermek eredendő kíváncsiságára, tevékenységi vágyára.

FELADATUNK: olyan humán légkörben éljünk és dolgozzunk, amelyben a gyermek és felnőtt egyaránt örömét leli, ahol a szeretet természetes, igazi érzésként árad. Szakképzett, magukat folyamatosan fejlesztő óvodapedagógusok játékba ágyazott sokoldalú tevékenységekkel, az óvodások egyéniségét tiszteletben tartva, az egyénenkénti célirányos képességfejlesztést kiemelve nagy hangsúlyt fektetnek az esztétikai nevelésre. Napirendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség és igény szerint végezzék a gyermekek a tevékenységeket. A nap átfogó és legfőbb tevékenysége a játék. A folyamatos napirendben biztosított a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés lehetősége. Az óvónők alkalmazkodnak az egyes gyermekek önállóságához, képességeihez, tulajdonságaihoz és ebbõl kiindulva fejlesztik őket. A napirendet jellemzi a biztonságot nyújtó stabilitás és a változtatásokra is lehetőséget adó rugalmasság. A tevékenységeket úgy szervezzük, hogy azok a játék menetét ne zavarják. Nincs sürgetés, csak buzdítás és alkalmazzuk a kivárás módszerét.

KÜLDETÉSÜNK: EleFanni magánovi tenni akaró, sokoldalú kollektívája, óvodánk központi fekvése, nagy udvara, jól felszerelt csoportszobáink segítségével, a szülők és az óvoda jó kapcsolatára alapítva céltudatosan dolgozunk az

Similar places nearby