We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Elektroinštitut Milan Vidmar

Elektroinštitut Milan Vidmar

Hajdrihova 2, Ljubljana, 1000, Slovenia

Get Directions

+386 1 474 3601

Categories
Work hours Add information
About EIMV je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike.
Elektroinštitut Milan Vidmar cover
Description Temelje in vizijo razvojne poti današnjega Elektroinštituta Milan Vidmar, Inštituta za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, je podal njegov ustanovitelj prof.dr. Milan Vidmar, starosta slovenskih elektrotehnikov, šahist svetovnega slovesa, rektor ljubljanske univerze in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v letih druge svetovne vojne. Že zelo zgodaj je spoznal, da bo razvoj tehnološko zahtevnega elektroenergetskega sistema terjal tesno sodelovanje vrhunskih strokovnjakov, združenih pod eno streho. Čeprav so mu kot strokovnjaku svetovnega slovesa kar nekajkrat ponudili ustanovitev in vodenje različnih inštitutov po svetu (Praga, Berlin, Dunaj, Moskva), pa je čakal predvsem na dan, ko mu je po zavzetem prizadevanju končno uspelo ustanoviti »svoj«, slovenski elektroenergetski inštitut.

Inštitut je formalno pričel delovati dne 1. junija leta 1948, potem ko ga je dne 21. maja istega leta ustanovilo Ministrstvo za elektrogospodarstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ). Marca leta 1950 ga je Komite za elektriško gospodarstvo pri tedanji zvezni vladi v Beogradu prenesel v upravljanje in vodenje pod Ministrstvo za elektrogospodarstvo Ljudske republike Slovenije, še istega leta pa je prešel v pristojnost SAZU-ja. V letih 1955-1958 je napredoval v znanstveni zavod, kmalu nato je razširil svojo dejavnost še na elektroindustrijo in se preimenoval v Inštitut za elektriško gospodarstvo in elektroindustrijo. Leta 1968 pa je ob svoji dvajsetletnici delovanja v spomin na svojega ustanovitelja privzel njegovo ime, ki ga nosi še danes.

Similar places nearby