ELSA Poland

ELSA Poland

Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, Warsaw, 04-036, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

Wizja ELSA:"Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową."

ELSA Poland cover
Mission Nasza wizja: "Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową."

Nasze cele to:

- wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników
- umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w
duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
- kształtowanie światopoglądów otwartych na współprace międzynarodową,
- podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
- inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa
Description

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.
ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

W Polsce działamy na 18 wydziałach prawa i administracji w 16 ośrodkach akademickich – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Zrzeszamy około 1500 studentów prawa i młodych prawników. Nasi członkowie działając w Stowarzyszeniu współpracują z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz innym instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.

Founded 1981
Products Nasze przedsięwzięcia:

- Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk Studenckich STEP
- seminaria
- konferencje
- Dni Edukacji Prawniczej
- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
- Study Visits (wizyty studyjne)
- Institutional Study Visits
- Prawnicza Akademia Filmowa
- Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji "Adapciak"
- Prawnicze Targi Pracy
- Program Prawo i Medycyna
- Program Praw Człowieka
- Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych
- warsztaty
- szkolenia
- Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
- Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia TK, SN i NSA
- symulacje rozpraw sądowych
- Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

i wiele, wiele innych...
  • Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, Warsaw, 04-036, Poland
  • Get Directions
Upcoming events
Similar places nearby