We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ELSA Poland

ELSA Poland

Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, Warsaw, 04-036, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Wizja ELSA:"Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową."
ELSA Poland cover
Mission Nasza wizja: "Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową."

Nasze cele to:

- wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników
- umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w
duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej,
- kształtowanie światopoglądów otwartych na współprace międzynarodową,
- podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników,
- inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa
Description Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.
ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

W Polsce działamy na 18 wydziałach prawa i administracji w 16 ośrodkach akademickich – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Zrzeszamy około 1500 studentów prawa i młodych prawników. Nasi członkowie działając w Stowarzyszeniu współpracują z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz innym instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.
Founded 1981
Products Nasze przedsięwzięcia:

- Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk Studenckich STEP
- seminaria
- konferencje
- Dni Edukacji Prawniczej
- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
- Study Visits (wizyty studyjne)
- Institutional Study Visits
- Prawnicza Akademia Filmowa
- Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji "Adapciak"
- Prawnicze Targi Pracy
- Program Prawo i Medycyna
- Program Praw Człowieka
- Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych
- warsztaty
- szkolenia
- Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
- Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia TK, SN i NSA
- symulacje rozpraw sądowych
- Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

i wiele, wiele innych...
  • Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, Warsaw, 04-036, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby