We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Emmanuel - Polski Kościół Chrześcijański

Emmanuel - Polski Kościół Chrześcijański

Ealing Green, London, W5 5QT, United Kingdom

Get Directions

07871587860

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU closed SU 09:30 – 12:00
WE closed
TH 19:00 – 21:30
FR closed
About Jesteśmy chrzescijańskim, ewangelicznym protestanckim kościołem w Londynie opartym na Wierze, Łasce i Słowie Bożym natchnionym przez Ducha Swietego.
Emmanuel - Polski Kościół Chrześcijański cover
Description Jesteśmy chrzescijańskim, ewangelicznym kościołem w Londynie wywodzącym się z charyzmatycznego nurtu protestanckiego. Opartym na Wierze, Łasce i Biblii jako Słowie Bożym natchnionym przez Ducha Swietego.

wyznajemy ze :
- Sola scriptura - tylko Pismo Święte
- Sola fide - tylko wiarą
- Sola gratia - tylko Łaska
- Solus Christus - tylko Chrystus
- Soli Deo gloria - Tylko Bogu Chwała

Spotykamy sie na nabozenstwach :

Niedziela 9:30 - 12:00
Ealing Greeen Church
Ealing Green, Ealing W5 5QT

Niedziela 16:00 - 19:00
Blackhorse Road Baptist Church
63 Blackhorse Road, E17 7AS

Grupa Domowa
Czwartek 19:30 - 21:30
Blackhorse Road Baptist Church
63 Blackhorse Road, E17 7AS

Grupa Domowe Cricklewood
skontaktuj sie z nami po dokładny adres


Wyznanie wiary Kościoła Emmanuel w Londynie

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Similar places nearby