We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Ennon & Co Solicitors

Ennon & Co Solicitors

Unit 6, Wells House, 5-7 Wells Terrace, London, N4 3JU, United Kingdom

Get Directions

0207 281 2123

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:30 – 18:00 SA closed
TU 09:30 – 18:00 SU closed
WE 09:30 – 18:00
TH 09:30 – 18:00
FR 09:30 – 18:00
About Văn phòng luật Ennon & Co Solicitors
Ennon & Co Solicitors cover
Mission Nếu những người thân yêu của bạn đang gặp rắc rối với cảnh sát – Chúng tôi có thể giúp đở!
Description Ennon & Co Solicitors (SRA No. 402117) là một công ty luật được công hiến cho sự giải quyết vấn đề hình sự của bạn. Chúng tôi có luật sư sẵn sàng 24/24h để nhận cuộc gọi, tư vấn và tham dự miễn phí, cho bất cứ một ai, đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Từ lúc đầu tiên cho cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ ở với bạn, từng bước, từng bước cho cuộc tiến diễn!
Founded 03/13/2012
Products Legal/ Law
  • Unit 6, Wells House, 5-7 Wells Terrace, London, N4 3JU, United Kingdom
  • Get Directions

Similar places nearby