We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Erasmus Student Network UKSW

Erasmus Student Network UKSW

Wóycickiego 1/3, bud. 19, pokój 1918, Warsaw, 01-938, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About ESN to ogólnoeuropejska organizacja studencka non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich.
Erasmus Student Network UKSW cover
Mission ESN UKSW, należąca do ESN Polska i Erasmus Student Network International jest organizacją studencką, której celami są: popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych, zwłaszcza programu Erasmus; integracja studentów UKSW; promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno-ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej wśród studentów zagranicznych studiujących na Uczelni; a także reintegracja studentów powracających z wymiany Erasmus.
Description Jesteśmy grupą młodych ludzi tworzących sekcję ESN na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ESN UKSW zostało powołane do życia 1 lutego 2008 roku.
Współorganizowany przez nas co roku Ogólnoeuropejski Konkurs Fotograficzny dla studentów Discover Europe cieszy się coraz większą popularnością. Kolejnym naszym głównym projektem jest SocialErasmus mający za zadanie integrację Erasmusów ze społecznością lokalną poprzez wizyty w domach dziecka lub prowadzeniu lekcji w szkołach.
Dzięki aktywnemu i prężnie działającemu programowi Mentor z roku na rok zwiększa się ilość przyjeżdżających do nas studentów. Wielu jest znajomymi bądź przyjaciółmi naszych poprzednich podopiecznych. ESN wspiera wszelkie działania, mające na celu zwiększenie mobilności wśród polskich studentów. Każda sekcja prowadzi dla studentów swojej uczelni akcje informacyjne dotyczącą możliwości, jakie daje Program Erasmus i inne programy mobilności studenckiej. ESN bierze również aktywny udział w targach edukacyjnych oraz targach organizacji studenckich.
Teraz przed nami głębsza woda i projekty ogólnoESNowe :)
Founded 1 lutego 2008
  • Wóycickiego 1/3, bud. 19, pokój 1918, Warsaw, 01-938, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby