We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Erfaringssentrum

Erfaringssentrum

Høgåsveien 70, Oslo, 1259, Norway

Get Directions

90109176

Categories
Work hours Add information
About Erfaringssentrum er den nye nettverksorganisasjonen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rustjenestene.
Erfaringssentrum cover
Description Erfaringssentrum, nettverksorganisasjonen for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rustjenestene ble stiftet 29. september 2017.

Vår visjon er å skape et nytt "erfaringsfagfelt". Parallelt med dette skal vi bedre vilkårene for offentlig ansatte erfaringskonsulenter i Norge.

Vi har tre fokusområder:
Kompetanseheving av erfaringskonsulenter
For å få til dette skal vi samarbeide med brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, høyskoler og universiteter. For det finnes allerede masse kompetanse og kunnskap for å få til slike kompetansehevingstiltak.

Forbedre arbeidsforhold
Vi ønsker å sette fokus på at alle ansatte erfaringskonsulenter skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. For å få til dette skal vi samarbeide med Fagforbundet. Vårt mål er at det skal finnes så mange faste stillinger som mulig. Vi vil også jobbe for at erfaringskonsulent blir en stillingskode i hele Norge og at man skal få godskrevet erfaringskompetansen sin når lønn fastsettes. Vi vil også sikre at våre medlemmer får god oppfølging av oss i eventuelle konflikter på arbeidsplassen.

Samlinger og nettverk
Vi ønsker å inspirere våre medlemmer til å danne nettverk lokalt hos seg, og være en pådriver for at det skal opprettes flere regionale nettverk. Vi ønsker også på sikt å skape en digital plattform der erfaringskonsulenter kan kommunisere og hente kunnskap. Videre skal vi også arrangere minst en nasjonal konferanse i året.

Similar places nearby