We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Escape room

Escape room

Armii Krajowej, Stargard, Poland

Get Directions

723 629 905

Categories
Work hours Add information
About Escape Room
Escape room cover
Description ZASADY GRY
Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
Gra odbywa się w jednym pokoi.
W grze może wziąć udział od 2 do 6 osób.
Ze względu na trudność zagadek minimalny wiek Gracza to 13 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów.
Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry. Pracownicy Pokoju mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
Gracze powinni stawić się w siedzibie firmy 15min przed zarezerwowanej godzinie.
Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 20 minut nie mają możliwości udziału w grze.
Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry. Uczestnicy powinni zarezerwować sobie dodatkowe 15 minut na wprowadzenie, zrobienie pamiątkowego zdjęcia i inne czynności organizacyjne.
Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych osób, z którymi bierze udział w grze o zasadach obowiązujących w room.
Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem, w ciazy.
Can you Escape nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w Grze.
Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników . Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowią
Founded 11/03/2017