We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Esi Labs

Esi Labs

Riga, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Biedrība "Esi labs!" ir viena no aktīvākajām Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācijām Latvijā.
Esi Labs cover
Mission Biedrība „Esi labs!” tika izveidota 2010. gada 7. jūnijā un tās mērķis ir veidot aktīvu, iesaistīties gribošu, informētu un atbildīgu sabiedrību.

Galvenie biedrības darbības virzieni mērķa sasniegšanā ir sekojoši:

Sabiedrības informēšana un izglītošana tādās jomās kā pilsoniskas sabiedrības veidošana, cilvēktiesības, sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu iekļaušanās, vides un dzīvnieku aizsardzība.
Sabiedrības sociālās atbildības apzināšanās veicināšana, veicinot iedzīvotāju pilsonisko ieinteresētību apkārt notiekošajā, nvo sektora darbībā un valsts dzīvē kopumā. Apziņas veidošana, ka aktīva līdzdalība ir ne tikai nepieciešama, bet arī pozitīvi novērtējama.
Sabiedrības aicināšana iesaistīties konkrētos pasākumos un aktivitātēs, kas pozitīvi ietekmētu kādu noteiktu sabiedrības grupu, vai risinātu kādu sociālu problēmu, dodot praktisku informāciju par aktuāli nepieciešamo.
Brīvprātīgā darba Latvijā un Eiropā attīstība, veicinot sabiedrības aktīvu un organizētu līdzdalību, atvieglojot informācijas apriti starp nvo pārstāvjiem un katru indivīdu, veidojot izpratni kopumā par brīvprātīgo darbu un tā nepieciešamību.

„Esi labs!” ir viena no vadošajām Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) nosūtītāj organizācijām Latvijā.
Description “Esi labs!” darbība vērsta uz to, lai iedvesmotu un motivētu sabiedrību darīt labu un palīdzēt, sniedzot iedzīvotājiem informāciju par iespējām līdzdarboties.Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir brīvprātīgā darba attīstīšana Latvijā.

“Esi labs!” aims at inspiring and motivating people to do good and help each other by informing society about different ways of participation in public proceses. One of our main goals is to develop the idea and implication voluntary work in Latvian society.
Categories

Similar places nearby