Erasmus Student Network Poland

Erasmus Student Network Poland

Al. Niepodległości 162/66A, Warsaw, 00-001, Poland

Get Directions

+48 889 300 700

Categories
Work hours Add information
About

Erasmus Student Network is a Europe-wide student organization whose purpose is to promote and develop international student exchange programs, especially Erasmus Programme. The slogan "Students Helping Students" is the motto of the organization.

Erasmus Student Network Poland cover
Mission "Students Helping Students" is the motto of the organization.
Description

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:

Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji
Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym
Wspieranie sekcji krajowych
Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; Erasmus Cup - turniej piłki nożnej
Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus
Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

Działalność w interesie studentów z wymian (program Mentor)
Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany
Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach
Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian
Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej
Koordynowanie krajowych programów (ESNcard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym

Founded 1998
Similar places nearby