We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
EUIN Albania

EUIN Albania

Bulevardi "Ismail Qemali", L"Hajro Çakërri", Vlorë, 9400, Albania

Get Directions

Add phone number

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 19:00 SA closed
TU 09:00 – 19:00 SU closed
WE 09:00 – 19:00
TH 09:00 – 19:00
FR 09:00 – 19:00
About Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian në Vlorë
European Union Information Centre in Vlora
www.vlora.euic.al
EUIN Albania cover
Mission Qëllimi kryesor i Qendrës së Informimit është ofrimi i informacioneve të ndryshme për BE-në në përputhje me nevojat dhe interesin e qytetarëve.
Objektivat e përgjithshme të Qendrës së Informimit të BE-se janë:
- Të rrisë njohuritë mbi procesin e integrimit të vendit dhe të përfshirjes së tij në këtë proces, në veçanti të target grupeve kryesore.
- Të rrisë kuptimin e përgjithshëm të BE-së, politikave dhe programeve të saj, për popullsinë në përgjithësi.
Description Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian Vlorë, Shqipëri, si një projekt i financuar nga BE-ja, ofron informacion për Bashkimin Evropian, për institucionet dhe politikat e tij, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe BE-së, për procesin e integrimit të Shqipërisë dhe përfshirjen e vendit në këtë proces, duke synuar në sjelljen më pranë qytetarëve shqipëtare të gjithë informacionit mbi BE-në dhe procesit të integrimit në të.
Awards Kjo faqe u vjen në ndihmë të gjithë atyre që kërkojnë më shumë informacion mbi politikat dhe institucionet e Bashkimit Evropian, aktivitetet e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe gjithashtu lehtëson marrjen e informacionit mbi BE-në dhe Shqipërinë, si dhe aktivitetet tona në Qendrën e Informimit të Bashkimit Evropian në Vlorë.
Products Në mënyrë që të arrijmë objektivat dhe qëllimet tona ne ofrojmë shërbimet si vijojnë:
- Organizim seminaresh, konferencash, tryeza të rrumbullakta dhe kurse trajnimi;
- Akses pa pagesë në internet (Wi-Fi);
- Bibliotekë dhe publikime për BE-në;
- Fakte të rëndësishme për marrëdheniet BE - Shqipëri;
- Evropa nga Sateliti (EbS)
- Përgjigje të pyetjeve tuaja mbi BE-në
  • Bulevardi "Ismail Qemali", L"Hajro Çakërri", Vlorë, 9400, Albania
  • Get Directions

Similar places nearby