We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Grodzieńska 21/29, Warsaw, 03-750, Poland

Get Directions

605 528 605

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Zostań prawnikiem zjednoczonej Europy ! Studiuj we własnym rytmie i miejscu w którym właśnie przebywasz ! Polska, Europa, Świat
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji cover
Mission Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu...

Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Oczywistym jest, że zwracamy również uwagę na naukę języków obcych, wprowadzając m. in. anglojęzyczne wykłady z zakresu prawa międzynarodowego. W październiku 2003 r. EWSPA wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów uczelni potwierdzający wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji wykładowców. Uczelnia funkcjonuje od 1998 r. Do tej pory zgromadziła już 1400 studentów.

Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

adw. dr Dariusz Czajka - Profesor nadzwyczajny EWSPA
Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich - oddział Warszawa
Description Dział Rekrutacji: +48 (22) 619 02 83 / 605 528 605
e.mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl
Products studia wyższe
studium policealne
liceum dla dorosłych

Similar places nearby