We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Skenderija 3a, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

+387(0)33 25 47 00

Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 17:30 SA closed
TU 08:30 – 17:30 SU closed
WE 08:30 – 17:30
TH 08:30 – 17:30
FR 08:30 – 14:00
About Delegacija EU u BiH je uspostavljena 1996. godine, tada kao Delegacija Evropske komisije. Lisabonskim sporazumom, mijenja naziv u Delegacija Evropske unije
Evropska unija u Bosni i Hercegovini cover
Description Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od preko 130 delegacija koliko ih djeluje u različitim zemljama i pri različitim organizacijama, a čija je uloga prije svega da:

•predstavljaju, tumače i provode politiku EU;
•provode analize i izvještavaju o politikama i dešavanjima koja se tiču zemalja/institucija pri kojima su akreditovane;
•vode pregovore u skladu sa mandatom koji im je dodijeljen.

Delegacija EU obavlja funkcije koje su joj povjerene osnivačkim aktima, a koje podrazumijevaju zastupanje interesa Evropske unije koji su utjelovljeni zajedničkim politikama EU kao što su zajednička vanjska i bezbjedonosna politika ili zajedničke politike u oblastima trgovanja, poljoprivrede, ribolova, zaštite životne okoline, prijevoza i zdravstvene zaštite.

Delegacija djeluje u skladu odgovara visokom predstavniku Evropske unije za vanjske poslove i bezbjedonosnu politiku. Delegacija također ima ključnu ulogu u realizovanju značajne vanjske finansijske pomoći EU.

Specijalni predstavnik Evropske unije je jedan od temelja zastupljenosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji osigurava koordinisan i koherentan EU pristup izgradnji samoodrživog mira i stabilnosti pomažući zemlji da pređe sa provođenja mira na evropske integracije.

Specijalni predstavnik EU odgovara Vijeću Evropske unije, međuvladinom tijelu koje zastupa 28 zemalja članica EU, putem visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i bezbjedonosnu politiku i generalnog sekretara Vijeća.
Founded European Union
Categories
  • Skenderija 3a, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions

Similar places nearby