ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen

Akersgata 28, Oslo, 0158, Norway

Get Directions

22 40 53 70

Categories
Work hours Add information
About

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Vi støtter helseprosjekter og forskning i hele Norge.

ExtraStiftelsen cover
Mission Extrastiftelsen fordeler deler av overskuddet fra Norsk Tipping til helseformål.
Description

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 36 medlemsorganisasjoner som blant annet Kreftforeningen, Blindeforbundet og Nasjonsalforeningen for folkehelsen.

Frivillige organisasjoner med helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte formål og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter.

Søknadsfrister i 2016 er 1. juni for forskningsprosjekter og 15. september for helseprosjekter. I tillegg kan medlemsorganisasjonene søke om ExtraExpress-midler 15. mars og 15. september.

Det bevilges midler til forebygging, rehabilitering og forskning. Søknadene kan innenfor virksomhetsområdene rette seg mot:
* Somatisk helse
* Psykiske helse
* Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
* Tiltak for bedrede levekår
* Andre helseområder

Founded 1996
Upcoming events
Similar places nearby