We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka

Mölndal, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Fässbergs kyrka är en kyrkobyggnad i Mölndal i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Fässbergs församling. Kyrkan hette Mölndals kyrka under perioden 1922-1976, då den var församlingskyrka i Mölndals församling.KyrkobyggnadenKyrkan ligger i centrala Mölndal på Baazs berg, vars topp sprängdes bort och ersattes med en parkplantering. Byggnaden ritades av arkitekten Adrian C. Peterson från Göteborg och är utförd i nygotisk stil. Kyrkan är byggd i nord-sydlig riktning med koret mot nordväst. Den nuvarande kyrkan ersatte Fässbergs gamla kyrka, en medeltida kyrka från 1200-talet som låg där Fässbergs kyrkogård ligger idag. Gränsen till Danmark gick under lång tid i närheten av Fässberg och den äldre kyrkan blev utsatt för danskarnas härjning på 1600-talet. Under 1800-talet började kyrkan att förfalla.1893 såldes kyrkan i detta dåliga skick för 1 100 riksdaler. Kyrkan revs 1896, men hade redan 1887 blivit ersatt av den nuvarande kyrkan.Bergsryggen direkt väster om kyrkan heter Kyrkåsen.InventarierAltaruppsatsen är tillverkad av mäster Olof Bruse 1724. Den kommer från den gamla kyrkan och stod på ett museum innan den kom tillbaka till Fässberg i början av 1900-talet. Uppsatsen föreställer evangelisterna med sina symboler. Dock saknas Paulus svärd.

Similar places nearby