We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Föreningen Funkisglädje

Föreningen Funkisglädje

Stockholm, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Föreningen Funkisglädje Föreningen bedriver stödjande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ett arrangemang är sångtävlingen Funkismello.
Föreningen Funkisglädje cover
Description Föreningen Funkisglädje är en ideell förening. Föreningens syfte är att bedriva stödjande arbete för personer med funktionsnedsättning.
Ett medlemskap ger din kommun möjlighet att synliggöra målgruppen på ett positivt sätt och öka allmänhetens intresse för målgruppen.
Ett medlemskap visar också att din kommun arbetar inkluderande och ger ett nätverk i dessa frågor med andra kommuner samt en ökad samverkan mellan kommunala, enskilda och privata boenden.
Tills den dag vi har sponsorer som täcker kostnaderna så måste varje deltagande kommun vara med och dela på kostnaden. Det gör man med sitt arrangörsmedlemskap.

Avsikten är att förutom Funkismello också arrangera andra typer av evenemang som gynnar målgruppen. Det kan vara idrott, konst, teater eller annat. Föreningens medlemmar avgör vad som skapas.

Alla grundarmedlemmar har stora påverkansmöjligheter och inflytande över utvecklingen.
Genom att bli grundarmedlem i föreningen blir ni automatiskt också sponsor för Funkismello och syns i vår kommunikation.

Similar places nearby