We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara - FALT.

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara - FALT.

Brasov Nr.8, Timisoara, Romania

Get Directions

0256201237

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 13:00 SA closed
TU 09:00 – 13:00 SU closed
WE 09:00 – 13:00
TH 09:00 – 13:00
FR 09:00 – 13:00
About FALT sprijină şi reprezintă interesele membrilor săi (asociaţii de locatari/proprietari) în raporturile lor cu autorităţile locale şi centrale !
Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara - FALT. cover
Mission - FALT acţionează pentru susţinerea intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor publice locale şi centrale.
- Reprezintă şi promovează interesele membrilor săi în relaţiile cu furnizorii de servicii către asociaţiile de locatari/proprietari.
- Se preocupă de stabilirea unor raporturi echitabile şi legale în relaţiile dintre reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari şi reprezentanţii furnizoriilor de servicii pentru asociaţiile de locatari/proprietari.
- Face demersuri în rezolvarea problemelor comune cu care se confruntă asociaţiile de locatari/proprietari.
-Întreprinde demersuri, pentru ca la discutarea, în vederea promulgării de noi acte normative privind activitatea asociaţiilor de locatari/proprietari, să-şi aducă aportul, nemijlocit şi FALT.
- Analizează modul în care se îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile de locatari/proprietari şi ia măsuri de rezolvare a cererilor şi sesizărilor primite din partea comitetelor asociaţiilor de locatari/proprietari.
- Participă la elaborarea contractelor-cadru dintre furnizori şi asociaţiile de locatari/proprietari cu obligaţii şi drepturi pentru ambele părţi, inclusiv la stabilirea preţurilor ori de câte ori se impune aceasta.
- Se preocupa de permanenta actualizare şi perfecţionare a legislaţiei privind asociaţiile de locatari/proprietari în aşa fel încât să nu le fie ştirbite acestora interesele de către manevre ale furnizorilor sau speculaţii bancare nefavorabile - va promova interesele asociaţiilor de locatari/proprietari.
- Desfăşoară activitatea de informare şi documentare în activitatea economică, bancară şi tehnică pentru membrii săi, privind problemele specifice asociaţiilor de locatari/proprietari poate iniţia întâlniri şi contacte între asociaţiile de locatari/proprietari şi agenţii economici, furnizori, firme româneşti sau străine în scopuri benefice asociaţiilor de locatari/proprietari.
Description Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara ( FALT ) a fost înregistrată ca persoană juridică în anul 1993 prin Sentinţa Civilă nr. 1/1993 a Curţii de Apel Timişoara.
NUMĂR DE MEMBRII ŞI STRUCTURA ACESTORA
La 01.01.2016 numărul membrilor FALT este de 6563.
Membrii FALT sunt formaţi din asociaţii de locatari/proprietari şi persoane fizice, din care un număr de 3484 sunt asociaţii de locatari/proprietari reprezentând 93.177 familii şi un număr de 3079 sunt persoane fizice.
FALT sprijină şi reprezintă interesele membrilor săi (asociaţii de locatari/proprietari) în raporturile lor cu autorităţilelocale şi centrale, furnizorii de servicii şi alte organizaţii, persoane fizice sau juridice. - FALT acţionează pentru susţinerea intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor publice locale şi centrale.
- Reprezintă şi promovează interesele membrilor săi în relaţiile cu furnizorii de servicii către asociaţiile de locatari/proprietari.
- Se preocupă de stabilirea unor raporturi echitabile şi legale în relaţiile dintre reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari şi reprezentanţii furnizoriilor de servicii pentru asociaţiile de locatari/proprietari.
- Face demersuri în rezolvarea problemelor comune cu care se confruntă asociaţiile de locatari/proprietari.
-Întreprinde demersuri, pentru ca la discutarea, în vederea promulgării de noi acte normative privind activitatea asociaţiilor de locatari/proprietari, să-şi aducă aportul, nemijlocit şi FALT.
- Analizează modul în care se îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile de locatari/proprietari şi ia măsuri de rezolvare a cererilor şi sesizărilor primite din partea comitetelor asociaţiilor de locatari/proprietari.
- Participă la elaborarea contractelor-cadru dintre furnizori şi asociaţiile de locatari/proprietari cu obligaţii şi drepturi pentru ambele părţi, inclusiv la stabilirea preţurilor ori de câte ori se impune aceasta.
- Se preocupa de permanenta actual
Founded 1993

Similar places nearby